Nieuws

Als een woningeigenaar door de coronacrisis zijn hypotheeklasten niet meer kan betalen, kan de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) een vangnet bieden.

Lees meer

Het is weer bijna zover, de derde dinsdag van september. Prinsjesdag!

Lees meer

Minister Koolmees kwam met nadere details omtrent ontslag als dat in conflict raakt met de regels rondom de NOW 2.0. Dat deze er nog kwamen, was ook door het kabinet aangekondigd. Daarom een update.…

Lees meer

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en…

Lees meer

Kijkt u ook anders naar uw cijfers, net als wij? Door de coronacrisis teren veel ondernemers in op hun eigen vermogen. De vraag is wat de gevolgen hiervan zijn als u een financiering heeft. Moet u…

Lees meer

Als iemand u geld schenkt ten behoeve van een eigen woning, is deze gift onder voorwaarden vrijgesteld van schenkbelasting.

Lees meer

Ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis kunnen voor hun openstaande belastingschulden bijzonder uitstel van betaling krijgen.

Lees meer

Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft het wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees meer

Indien u als ondernemer gebruik heeft gemaakt van de NOW of er gebruik van gaat maken, dan krijgt u mogelijk te maken met de verplichting om een verklaring te overleggen.

Lees meer

De tweede ronde van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) stelt aan werkgevers onder meer eisen op het gebied van bij- en omscholing van medewerkers.

Lees meer

De Belastingdienst start de opgeschorte werkzaamheden vanaf juli stapsgewijs weer op nu de coronamaatregelen zijn versoepeld.

Lees meer

Dit jaar is de vrije ruimte in de werkkostenregeling vanwege de coronacrisis verhoogd. Dit maakt de concernregeling binnen deze regeling echter een stuk minder interessant. Hoe komt dat en wat…

Lees meer

Werknemers zijn verplicht verzekerd tegen de financiële gevolgen van onder meer werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dga’s zijn hiervan uitgesloten. In bepaalde gevallen kunt u als dga echter ook…

Lees meer

Vanwege snelle groei is MN adviseurs & accountants op zoek naar jou!

Lees meer

De Belastingdienst kan het niet aan! Nederland gaat de BTW-tarieven niet verlagen, zo heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aangegeven.

Lees meer

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de NOW 2.0?

Lees meer

De regels voor het betalen van facturen staan in de Wet uiterste betalingstermijn mkb-facturen.

Lees meer

Het kabinet werkt sinds zijn aantreden aan nieuwe wet- en regelgeving rond zzp'ers. Inmiddels worden veel zelfstandigen geraakt door de coronacrisis.

Lees meer

Corona brengt mogelijk uw eigen productieproces in gevaar. U kunt op uw beurt niet leveren aan uw eigen klanten of u kunt uw werk niet of vertraagd uitvoeren of transport is niet mogelijk is. Dat is…

Lees meer

Ondernemers die nog langer dan drie maanden bijzonder uitstel van betaling willen moeten dit apart gaan aanvragen.

Lees meer

Het Ministerie van Financiën heeft besloten om ook de bezwaren tegen de box 3-heffing over 2019 aan te merken als ‘massaal bezwaar’.

Lees meer

Het kabinet was voornemens om per 2022 het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ in te voeren. Deze wet leidt ertoe dat dga’s met een schuld aan hun eigen BV van meer dan €…

Lees meer

Organisaties vragen zich af of zij de temperatuur van werknemers en/of klanten mogen meten in verband met het coronavirus. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nieuwe informatie over dit thema…

Lees meer

Veel werkgevers keren aan hun werknemers nog steeds te veel of juist te weinig aan vakantiebijslag uit. Om dit te voorkomen is het goed om te weten over welke loonbestanddelen er nu wel of niet…

Lees meer

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is op enkele punten aangepast. Individuele werkmaatschappijen van concerns kunnen onder voorwaarden nu ook gebruikmaken…

Lees meer

De maatregelen om het coronavirus in te dammen worden voorzichtig versoepeld. Het kabinet heropent de basisscholen, maar de 'lockdown' van bijvoorbeeld de horeca blijft voorlopig onverminderd van…

Lees meer

Nu spaargeld op de bank geen rente meer oplevert, wordt het lastiger rendement op uw overtollige kasgeld te maken. Investeren in een crowdfundingproject wordt soms als alternatief genoemd. Is het…

Lees meer

Zoals u uit het nieuws kon vernemen, mogen we doorgaans sinds 16 maart 2020 nog maar 100 km per uur rijden. De overtredingen hebben soms een zakelijke reden, dus is het de vraag of u de fiscus hieraan…

Lees meer

Het kabinet strooit met noodmaatregelen om het bedrijfsleven in de benen te houden. Een aantal ingrepen zijn nu in een beleidsbesluit gegoten, zodat ondernemers de toezeggingen ook zwart-op-wit…

Lees meer

Wij houden ook de arbeidsrechtelijke gevolgen van de corona crisis goed voor u in de gaten! Tijdens deze coronacrisis verkeren veel werknemers in onzekerheid over hun vakantiedagen. Want waarom zou…

Lees meer

Als een werknemer thuis moet werken – bijvoorbeeld vanwege het coronavirus – mag zijn werkgever niet zomaar onbelast die thuiswerkplek voor hem inrichten. Daarvoor gelden namelijk allerlei…

Lees meer

Opnieuw zijn de overbruggingsmaatregelen voor bedrijven aangepast en deels ook toegankelijk gemaakt voor nog meer branches.

Lees meer

Maatwerk is geboden in dezen. Graag denken wij met u mee! Het kabinet trekt van alles uit de kast om ondernemers uit de brand te helpen in deze coronacrisis. Ook veel directeuren-grootaandeelhouders…

Lees meer

Als u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen, kunt u bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de inkomstenbelasting,…

Lees meer

Een schenking onder schuldigerkenning is een veelgebruikte optie om vermogen op papier aan de kinderen over te dragen. Daarmee wordt erfbelasting bespaard. Door een voorgestelde wetswijziging wordt…

Lees meer

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is gepubliceerd. Deze subsidieregeling – die de werktijdverkorting heeft vervangen – biedt organisaties wegens het…

Lees meer

Minister Koolmees heeft zojuist tijdens een persconferentie meer bekend gemaakt over de Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Lees meer

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het…

Lees meer

Stel, u heeft een meewerkende partner in uw eenmanszaak. U wilt hem of haar natuurlijk ook wel iets geven voor die ondersteuning in uw zaak. Maar hoe werkt dat dan fiscaal? Is de arbeidsbeloning daar…

Lees meer

De financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken is groot.Daarom komen banken nu in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen, die hun zakelijke…

Lees meer

Een ondernemer die uitstel van betaling moet aanvragen omdat hij door het coronavirus zijn belastingschulden niet meer kan voldoen moet bij het verzoek hierom een verklaring van een derde deskundige…

Lees meer

Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag en wat is er gewijzigd?

Lees meer

Het coronavirus heeft Nederland inmiddels bereikt. De effecten van het virus zijn helaas niet alleen van gezondheidstechnische aard.

Lees meer

Ook als u over meerdere jaren een wisselend inkomen heeft, kan dat leiden tot een extra belastingteruggave. Dit wordt middeling van inkomen genoemd. Wat moet u daarvoor doen?

Lees meer

Wat is het uitgangspunt van een wettelijke verdeling? Mag de langstlevende echtgenoot alles opmaken? Hoe zit het met de vorderingen van de kinderen? Moet daarvoor zekerheid worden gesteld? Wat is…

Lees meer

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overwegen de in 2011 afgeschafte Tante-Agaathregeling nieuw leven in te blazen.

Lees meer

In menig testament wordt er een executeur genoemd die de nalatenschap moet afwikkelen, vaak een familielid.

Lees meer

Wist u dat de WOZ-waarde van uw bedrijfspand op de balans van uw BV een flinke beperking op uw afschrijvingskosten kan betekenen?

Lees meer

Volgens veel berichten ‘moeten we daarvan af’. Maar is dit ook in alle situaties het geval?

Lees meer

De vijf belangrijkste wijzigingen die van invloed zijn op uw loonadministratie.

Lees meer

Bestelauto van de werkgever mee naar huis nemen? LET OP!

Lees meer

U heeft tot 1 april 2020 om voor werknemers die op 1 januari 2020 in dienst waren te zorgen voor een vast contract met een vast aantal uren. Alleen dan mag u de lage WW-premie toepassen

Lees meer

Belastingplichtigen die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn dit jaar iets voordeliger uit dan vorig jaar. De vrijstelling in de zogeheten bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) is namelijk…

Lees meer

Ondernemers die geld steken in bedrijfsmiddelen kunnen onder voorwaarden een deel van die investering terugkrijgen. Via vier regelingen voor investeringsaftrek wordt het zo voordeliger investeringen…

Lees meer

Voorkom een (fictieve) dienstbetrekking met alle gevolgen van dien!

Lees meer

Vanaf 2020 kunt u (of moet u zelfs) als bedrijf bij de overheid inloggen met eHerkenning.

Lees meer

Verhuurders van zowel bedrijfs- als woonruimtes worden regelmatig geconfronteerd met niet-betalende huurders. Is een huurachterstand van drie maanden voldoende om het huurcontract te ontbinden? Wat…

Lees meer

Op 1 januari 2020 treedt de ‘Regeling onwerkbaar weer’ in werking.

Lees meer

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2020 vastgesteld. Deze lijst bevat investeringen die vanaf 1 januari 2020 in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek…

Lees meer

De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2020 van € 81.000 naar € 83.000 gestegen. Echter, minder werknemers zullen met dit maximum te maken krijgen.

Lees meer

Als het goed is, is de aangiftebrief loonheffingen 2020 inmiddels (bijna) binnen. De Belastingdienst heeft de deadlines en betalingskenmerken op een rij gezet die uw organisatie in 2020 moet hanteren…

Lees meer

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor de ‘fiets van de zaak’. Ook voor de ondernemer die zelf een fiets van de zaak gebruikt. Fietst u mee?

Lees meer

Toeslagen: is het nu al tijd om actie te ondernemen voor 2020 of kunt u rustig afwachten?

Lees meer

Het einde van het jaar nadert en dus is het van belang om aandacht te schenken aan de omvang van uw vermogen in uw bedrijf. De fiscale gevolgen tikken immers door in uw portemonnee. Hoezo en wat…

Lees meer

Het nieuwe jaar 2020 komt in zicht en wellicht vraagt u zich af of u ook dit jaar weer wat belastingvrij gaat schenken en zo ja, aan wie en hoeveel?

Lees meer

Het nieuwe studiejaar is weer begonnen. Steun uw kind! Wat zijn de mogelijkheden?

Lees meer

Zorg voor een juiste inrichting en creëer recht op BTW-aftrek. In de praktijk wordt vaak gedacht dat als een holding-BV btw betaalt op haar inkopen, dat deze btw dan zonder meer als voorbelasting in…

Lees meer

Stort bij op uw spaardeel in de hypotheek!

Lees meer

Download ons whitepaper met eindejaarstips.

Lees meer

Cash uit uw BV halen? Dit jaar nog doen?

Lees meer

De verlaging van de zelfstandigenaftrek die het kabinet in het Belastingplan 2020 voorstelt pakt voor ondernemers met een inkomen boven de 100.000 euro per saldo ongunstig uit.

Lees meer

Per 1 januari 2020 stijgt het wettelijk minimumloon en daarmee ook het loon waar werknemers per uur minimaal recht op hebben.

Lees meer

Dankzij tal van regelingen en faciliteiten betaalt u niet al vanaf de eerste euro belasting. Vanaf welk inkomen u belasting betaalt, is voor iedereen verschillend. Waar hangt dat van af?

Lees meer

Als u zakendoet binnen de EU waarmee u omzet genereert, dan is het goed om te weten dat er nieuwe fiscale wetgeving is.

Lees meer

De belastingtarieven worden weer aangepast. Veel ondernemers vragen zich af of hun bedrijf nu wel of niet in de BV-vorm moet worden ondergebracht.

Lees meer

MN adviseurs & accountants en Auréus Vermogen hebben hun krachten gebundeld. Op 5 november organiseerden wij samen voor een select gezelschap een ontbijtsessie met als onderwerp: “Beleggen in…

Lees meer

Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen en besloten dat deze per 2020 grotendeels in werking treedt. Waar moet u per 1 januari 2020 voor gezorgd hebben?

Lees meer

Het werd vorig jaar al aangekondigd en per 1 januari 2020 gaat het ook echt gebeuren. De zogenaamde ‘vrije ruimte’ gaat vanaf 2020 omhoog van nu 1,2 naar 1,7% van uw loonsom.

Lees meer

Elektrische auto’s worden vanaf volgend jaar fors duurder in de bijtelling. Die bijtelling loopt de komende jaren nog verder op.

Lees meer

Bijna de helft van alle dga’s had begin 2019 nog niets gedaan met het pensioen in eigen beheer bij de BV.

Lees meer

Met ingang van 1 januari 2020 veranderen de regels voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie. Wat betekenen deze wijzigingen voor u?

Lees meer

Als blijkt dat uw afnemer uw factuur niet kan betalen, kunt u de btw op deze zogeheten ‘oninbare vordering’ bij de Belastingdienst terugvragen.

Lees meer

De winstbelasting (Vpb) voor BV’s gaat de komende twee jaar omlaag. Hoe kunt u daar met uw BV al in 2019 van profiteren? Wat zijn de mogelijkheden?

Lees meer

Je hoeft het maar te weten. Want wist u dat uw kinderen kunnen profiteren van een hogere aanvullende studiebeurs (studiefinanciering)?

Lees meer

Als u een auto van de zaak rijdt, heeft u met de bekende privébijtelling te maken. Deze is ook van toepassing als u in de loop van het jaar van auto wisselt. Maar let wel op! Wanneer kan dit namelijk…

Lees meer

Één van de makkelijkste methoden om financieel voordeel te realiseren is de optimalisatie tussen fiscaal partners.

Lees meer

Elk jaar opnieuw kijken we met stijgende verbazing uit naar Prinsjesdag.

Lees meer

Vlak voor de zomer is het Klimaatakkoord gesloten. Hierin heeft de Nederlandse overheid met tal van partijen afspraken gemaakt over de wijze waarop de CO2 -uitstoot zal worden teruggedrongen.

Lees meer

Vroeger wist men de erfbelasting te ontlopen door de ouderlijke woning te schenken aan de kinderen. De ouders hielden dan het recht van bewoning (vruchtgebruik). Deze opzetjes werken tegenwoordig niet…

Lees meer

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw levert menig ondernemer een leuk voordeeltje op. Per 1 januari 2020 verandert de opzet van deze regeling aanzienlijk. Wat betekent het als u in 2020 niet…

Lees meer

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is niet te spreken over de uitgelekte kabinetsplannen om de beloofde verlaging van de winstbelasting met een jaar uit te stellen en de zelfstandigenaftrek te…

Lees meer

Een klant of leverancier wil zijn privacyrechten uitoefenen. U moet dan checken of deze persoon ook is wie hij of zij zegt te zijn.

Lees meer

TIP: Maak een samenlevingsovereenkomst wanneer u gaat samenwonen. Zorg ervoor dat er in deze overeenkomst afspraken worden gemaakt over vergoedingsrechten.

Lees meer

Vlak voor de zomervakantie werd er meer bekend over de plannen die het kabinet heeft met zzp’ers. Welke kant gaat het op?

Lees meer

De vakanties zitten er voor de meeste van ons weer op. Hopelijk heeft u net als ik genoten van uw welverdiende rust.

Lees meer

Zodra er belangen in het spel zijn, wordt er onderhandeld. Hoe kunnen vijf vragen uit de ‘Harvard-methode’ helpen bij een goed resultaat?

Lees meer

Een werknemer belt u na een bezoek aan de huisarts en vertelt u dat hij van de dokter rust moet nemen. Hij meldt zich dus ziek. Is daarmee de kous af?

Lees meer

Let op er veranderd weer het nodige in het arbeidsrecht. Hoe zit het met de proeftijden?

Lees meer

Uw personeel heeft in ieder geval één ding met elkaar gemeen, iedereen is ieder jaar een keer jarig. Leuk om even bij stil te staan met een cadeautje.

Lees meer

Het fiscale stelsel wijzigt ook weer vanaf 2020. Stel, u heeft plannen om over te stappen naar een BV. Wat is dan wijsheid gezien die fiscale wijzigingen?

Lees meer

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in principe niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is alleen anders als u uw ontslag via de AVA niet kunt tegenhouden. Hoe zit dat als u…

Lees meer

Wat is het nut van een levenstestament en wat kunt u hierin vastleggen?

Lees meer

Pas op met het wijzigen van uw keuze! Als u de auto zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u kiezen of u deze al dan niet op de balans zet.

Lees meer

De MN adviseurs & accountants vakantietip!

Lees meer

Wat is ‘banksparen’ ook alweer?

Lees meer

Toets bij regelmaat of u de werkkostenregeling juist toepast. Voorkom fiscale naheffingen en boeten!

Lees meer

Maak gebruik van de Studenten-en scholierenregeling! De vakantieperiode komt er weer aan. Schakelt u vakantiekrachten in?

Lees meer

Heeft u ook behoefte aan lagere hypotheeklasten?

Lees meer

Verstrekt u cadeaubonnen, spaar- en kortingsacties? LET OP!

Lees meer

Wees voorbereid op de WAB! Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking (WAB). De WAB brengt wijzigingen met zich ten aanzien van flexibele arbeid en ontslag.

Lees meer

Heb aandacht voor uw overlijdensrisicoverzekering! Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) verzekert u het risico van vroegtijdig overlijden.

Lees meer

Stop met “sponsoring” aan de bank! Bij de meeste banken betalen bedrijven ook voor kredieten die ze niet volledig opnemen. Geen rente, maar provisie.

Lees meer

René Nijsten: “Heugelijk nieuws vandaag! Eindelijk een doorbraak in de discussie over het forfaitaire rendement in Box 3. Wat ons betreft is dit de brug naar belastingheffing over het werkelijk…

Lees meer

Ben de belastingdienst voor! Veel ondernemers worden financieel geholpen door familie (vaak door de ouders).

Lees meer

Voorkom onnodige problemen met de belastingdienst! Als bestuurder van een BV kunt u uw aansprakelijkheid beperken door betalingsonmacht van belastingschulden tijdig bij de inspecteur te melden. Maar…

Lees meer

Bespaar op uw maandlasten! Wie sinds 2013 een nieuwe hypotheek heeft afgesloten, moet deze in beginsel verplicht in uiterlijk 30 jaar aflossen.

Lees meer

Tijdige Inkomens-, winst- en vermogensplanning bespaart u veel belasting! Komende jaren worden de tarieven in box 1 flink verlaagd, in ruil voor een beperking van aftrekposten. Hoe kunt u daar nu al…

Lees meer

Als u mensen of bedrijven wilt sms’en, appen of e-mailen en zo een commercieel aanbod wilt doen, doet u aan digitale direct marketing. Daar is vaak van alles over te doen en er is veel in de wet over…

Lees meer

De premie die u maandelijks betaalt voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat u de jaarpremie in mindering mag brengen op uw inkomen. Daardoor heeft u een…

Lees meer

Er zijn genoeg ondernemers die af en toe eens financieel klem zitten. De omzet stokt, de kosten vallen flink tegen, of er moeten privé onvoorzien extra uitgaven worden gedaan.

Lees meer

Steeds meer ondernemers schaffen zonnepanelen aan. Hoeveel mag u erop afschrijven en wat betekent dat voor de herinvesteringsreserve?

Lees meer

We zijn het er wel over eens dat fraude, witwassen en de financiering van terrorisme zaken zijn die we zo veel mogelijk moeten opsporen en bestrijden. Maar is een UBO-register daar wel de beste…

Lees meer

Weet u precies wat er in die panden gebeurt? Wat zijn de consequenties als het gebruik van het verhuurde pand niet klopt met de verzekeringspolis?

Lees meer

Stelt u zich eens de vraag met wie u allemaal bedrijfsgevoelige informatie uitwisselt. Als je daar kritisch over nadenkt schrikt de gemiddelde ondernemer.

Lees meer

Een dividenduitkering gedaan in strijdt met de hoogte van de wettelijke of statutaire reserves, is nietig. De aandeelhouders moeten een dergelijke uitkering terugbetalen.

Lees meer

Zo'n 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst.

Lees meer

Het woord “gelukkig” kunnen we tweeledig benaderen. Denkt u daar maar eens over na! Benaderen vanuit de liefde of benaderen vanuit de ratio?

Lees meer

Betaald u partneralimentatie? Deze partneralimentatie is bij de betalende partij aftrekbaar en bij de ontvangende partij belast.

Lees meer

Heeft u een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting? LET OP!

Lees meer

Bij borgstelling staat een derde borg voor de nakoming van de verbintenis door de schuldenaar aan de schuldeiser.

Lees meer

Degene die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht, is in dienstbetrekking werkzaam en daardoor verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Lees meer

Heet van de naald! Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking.

Lees meer

Om de hoogte van de winst te kunnen vaststellen dient een overzicht te worden gemaakt van gemaakte kosten en dient te worden bepaald of de kosten in de ondernemingssfeer of in de persoonlijke sfeer…

Lees meer

Een schuld van in totaal € 500.000 of meer bij de eigen BV, opletten geblazen!

Lees meer

Het blijft de gemoederen bezig houden in Den Haag. De verhuur van woningen welke worden gehouden als belegging.

Lees meer

We zitten weer midden in het tijdperk van het invullen van onze aangifte inkomstenbelasting. Past u de leegwaarderatio toe? Nog nooit van gehoord?

Lees meer

U bent overstelpt met informatie over dit onderwerp via allerlei kanalen begin van het jaar 2018. Eerlijk zijn, weet u zeker dat u voldoet aan deze wetgeving anno 2019? Heeft u alles op orde en slaapt…

Lees meer

Limburg is prachtig gelegen en ingeklemd tussen België en Duitsland. Werken en wonen aan twee kanten van de grens is dan ook heel gebruikelijk binnen deze grensstreken.

Lees meer

Hebt u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt dan in aanmerking komen…

Lees meer

De regel is: Voedsel, drank en representatie tijdens congressen, seminars, studiereizen en recepties zijn aftrekbaar boven een drempel van € 4.600.

Lees meer

Met veel interesse heb ik alle beschouwingen gelezen en gevolgd over de Nederlandse overheidsparticipatie in Air France – KLM. Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse overheid rechtstreeks…

Lees meer

“Mijn cijfers zijn wat ze zijn” zei een ondernemer laatst tegen ons. Dit soort uitspraken triggert ons om waar te maken waar wij voor willen staan.

Lees meer

Verzekeren zonder premie te betalen? Wie wil dat nu niet, verzekerd zijn zonder dat dit premies kost.

Lees meer

MN adviseurs & accountants, geen standaard! Onze livegang-campagne heeft het nodige losgemaakt. Vele felicitaties, succeswensen en verzoeken om met ons om tafel te kunnen gaan zijn tot ons gekomen.…

Lees meer

Dividendbelasting was denk ik het fiscale woord van 2018. Afschaffing van dit belastingmiddel was welk onze Minister-President nastreefde. Vlak voor de finishlijn besliste Den Haag echter anders.…

Lees meer

Met veel trots presenteert MN adviseurs & accountants zich met haar onderscheidende filosofie in de markt. Er zijn vele administratiekantoren en middelgrote en grote accountantskantoren.

Lees meer

Het Belastingplan 2019 werd traditioneel bekend gemaakt op de 3e dinsdag van september 2018 tijdens Prinsjesdag. Uiteraard gaat dit plan over alle wetswijzigingen per 1 januari jongstleden. Echter,…

Lees meer

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief

* verplicht
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png