Hoge Raad doet uitspraak omtrent Box 3

De Hoge Raad deed in haar kerstarresten van 2021 een belangrijke uitspraak in het kader van de belastingheffing in Box 3 (belasting op vermogen).

De Box 3 regeling werd toen in strijd met Europees recht geacht. Naar aanleiding daarvan heeft de Staatssecretaris van Financiën herstelwetgeving ingevoerd.

Deze herstelwetgeving houdt op hoofdlijnen in dat voor de belastingheffing in Box 3 nog steeds wordt uitgegaan van een fictief rendement op vermogen.

Donderdagochtend 6 juni heeft de Hoge Raad besloten dat deze herstelwet evenmin voldoet aan het Europees recht wanneer de box 3-heffing hoger is dan het werkelijke rendement.

Demissionair Staatssecretaris Marnix van Rij reageert als volgt op de uitspraak:

Wat staat er in de uitspraak?

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat alleen voor de categorie overige bezittingen, zoals vastgoed, aandelen en beleggingen het rechtsherstel onvoldoende is wanneer het werkelijk rendement lager is dan het forfaitaire rendement. Volgens de Hoge Raad valt onder werkelijk redendement het gehele vermogen, inclusief banktegoeden en inflatiewinst. Dit betekent dat gerealiseerde en ongerealiseerde positieve en negatieve waardeveranderingen behoren tot het werkelijk rendement en meegenomen moeten worden in de berekening. Bij de berekening van het werkelijk rendement in een jaar, hoeft volgens de HR geen rekening gehouden te worden met positieve of negatieve rendementen uit andere jaren. Kosten mogen niet afgetrokken worden, financieringskosten wel. Deze uitspraak van de Hoge Raad heeft grote budgettaire gevolgen en consequenties voor de uitvoering door de Belastingdienst.

Hoe verder?

Wij gaan de uitspraken en de gevolgen van de uitspraken nu bestuderen en in kaart brengen. Ik verwacht dat hiervoor zo’n acht weken de tijd nodig is.
Mogelijk is dan nog niet alles uitgezocht, wel wordt dan aangegeven welke mogelijkheden zijn verkend en waar nog eventuele vraagstukken zitten.
Daarna volgt politieke besluitvorming en dat is aan het volgende kabinet.

In de tussentijd hoeven belastingplichtigen niets te doen, zodra er meer duidelijk is worden zij geïnformeerd. Belastingplichtigen voor wie de uitspraak gevolgen heeft, krijgen eerst van de Belastingdienst een brief.

Deze uitspraak lijkt vooralsnog in lijn met wat er in het voorstel voor een stelsel op basis van werkelijk rendement wordt uitgewerkt.

Fijn is dat de Hoge Raad ook antwoord heeft gegeven op de vraag hoe het werkelijk rendement dient te wordt bepaald. Goed ook dat de Staatssecretaris gelijk “de onrust” eruit haalt door aan te geven dat belastingplichtigen nu zelf even niets hoeven te doen.

MN adviseurs & accountants volgt deze actuele ontwikkelingen op de voet voor u.

We houden u op de hoogte van de verdere “te nemen stappen” rondom Box 3.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact metons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Rene_aan_grote_tafel_website.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png