Beleggen met privévermogen in een BV, waarom ook niet?

De heffing over het box 3-vermogen blijft de gemoederen bezighouden. Per 1 januari 2023 is de keuze tussen het oude en het nieuwe systeem vervallen en geldt het nieuwe systeem. Is de zogenaamde ‘spaar-BV’ een fiscaal aantrekkelijk alternatief?

Vanaf 2023 gelden de volgende rendementen voor het box 3-vermogen:

  • voor bank- en spaarrekeningen 0,36%;
  • voor beleggingen 6,17%;
  • voor schulden mag u rekening houden met een negatief rendement van -2,57%.

Over het gemiddelde rendement over uw vermogen is na aftrek van de geldende vrijstellingen 32% inkomstenbelasting verschuldigd. Dit geldt ongeacht het daadwerkelijk behaalde rendement. Hoeveel rente, koerswinst of waardestijging u behaald, is dus niet relevant.

Als u bijvoorbeeld twee jaar geleden een lening van € 200.000 heeft verstrekt tegen een vaste rente van 1,5%, kwalificeert deze lening als een belegging. De box 3-heffing wordt dan berekend op basis van een geschat rendement van 6,17%. De te belasten rente bedraagt dan maximaal € 12.340, terwijl u maar € 3.000 rente ontvangt. Afhankelijk van de samenstelling van uw vermogen en de toepassing van vrijstellingen kan de box 3-heffing dus hoger zijn dan het door u gerealiseerde rendement.

Een BV is vennootschapsbelasting (Vpb) verschuldigd over het daadwerkelijk gerealiseerde rendement, dus ook over gerealiseerde waardestijgingen.
Als vervolgens de resterende winst als dividend wordt uitgekeerd, bent u hierover 26,9% (2023) aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd (box 2).

Als u de lening van 1,5% in een BV inbrengt, verloopt de belastingheffing als volgt:

Nieuwsitem beleggen met prive vermogen in BV waarom ook niet.png

In de BV blijft de belastingheffing beperkt tot € 1.223. Dit is aanzienlijk minder dan de verschuldigde box 3-heffing. 
De uitkomst is echter volledig anders als u banktegoeden aanhoudt of als het rendement op uw beleggingen in de buurt van het rendement van 6,17% komt.

Als u beleggingen overdraagt naar de BV en de BV blijft de ontvangen koopsom schuldig, moet de BV u een rentevergoeding betalen. De vordering op de BV valt dan in de zogenaamde ‘terbeschikkingstellingsregeling’. Alle voordelen uit de lening worden dan (na aftrek van de vrijstelling) belast tegen het progressieve tarief van box 1 dat oploopt tot 49,5%. Door het verschil in tarief is dit geen wenselijke situatie.

Dit kan worden voorkomen door de belegging aan de BV over te dragen als gestort aandelenkapitaal of als agiostorting. De ingebrachte belegging wordt eigen vermogen van de BV, waardoor er geen schuld ontstaat en er geen rente berekend hoeft te worden. 
Als u de ingebrachte middelen weer op wilt nemen, is er wel een notariële akte vereist om ongewenste fiscale complicaties te voorkomen. Ook voor de storting van aandelenkapitaal is een notariële akte vereist. Een agiostorting kunt u zelf vast (laten) leggen.

Als u concludeert dat beleggen in een BV fiscaal aantrekkelijk is, is het niet altijd verstandig om hiervoor een bestaande BV te gebruiken. U gaat immers het ‘veilige’ privévermogen in de risicosfeer van de onderneming brengen. Bovendien gaat het om de storting van eigen vermogen en voor de terugbetaling hiervan moet beoordeeld worden of de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Rene_M_bellend_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png