Overstappen naar een BV? Registreer uw intentieverklaring of voorovereenkomst voor 1 oktober a.s.!

Als u overweegt om uw onderneming (eenmanszaak of Vof) om te zetten in een BV en u dit voor 1 oktober 2023 vastlegt, heeft u recht om uw onderneming per 1 januari 2023 in te brengen in de nieuw op te richten BV.

Er kunnen een aantal redenen zijn om de structuur van uw onderneming te wijzigen. Zo kunt u door omzetting van uw onderneming naar een BV uw privéaansprakelijkheid beperken. Als u hoge winsten maakt, kan het ook fiscaal interessant zijn om de overstap naar een BV te maken.

Het is raadzaam om qua overdrachtsdatum aan te sluiten bij het begin van een boekjaar. Dit voorkomt dat er tussentijdse cijfers moeten worden opgemaakt. Zo is voor de overstap naar een BV in 2023 een (fiscale) omzetting per 1 januari 2023 aan te raden. Daardoor kunnen dan namelijk de resultaten van uw onderneming vanaf 1 januari 2023 aan de BV toegerekend kunnen worden.

Om aanspraak te kunnen maken op deze terugwerkende kracht, moet u tijdig uw intentie tot inbreng van uw onderneming in een BV bij de Belastingdienst kenbaar maken. Dit doet u door voor 1 oktober 2023 een intentieverklaring of een voorovereenkomst bij de Belastingdienst in te dienen. Op de website van de Belastingdienst staat hiervoor een geleideformulier. Bij registratie voor 1 oktober 2023 heeft u dus recht op een overgang naar de BV-vorm per 1 januari 2023.

Het registeren van uw intentie verplicht u tot niets. Als u later besluit af te zien van de overstap naar een BV, dan is dat geen probleem.  

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Eenmanszaak_omzetten_naar_BV.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png