Strengere regels voor zzp’ers en betere handhaving

Zoals al aangekondigd in 2022, gaat het kabinet ernst maken met de regels voor zzp’ers en betere handhaving bij het bestrijden van schijnzelfstandigheid. Uiterlijk op 1 januari 2025 komt er een einde aan het handhavingsmoratorium.

Het kabinet wil dat de Belastingdienst vanaf 2025 strenger gaat handhaven op schijnzelfstandigheid en introduceert daarbij onder meer de term ‘organisatorische inbedding’. Tot 2025 wordt er alleen gehandhaafd als er wordt gehandeld ‘tegen beter weten in’. Wat gaat dit nieuwe criterium betekenen voor u als (para)medicus?

Het kabinet gaat bovendien de zelfstandigenaftrek nog verder inperken en versneld afbouwen. Hierdoor moet er meer financiële gelijkheid ontstaan tussen zzp’ers en werknemers. Dit moet de aantrekkelijkheid van het werken als zzp’er verminderen.

In het verleden hebben opeenvolgende kabinetten (vergeefs) gepoogd schijnzelfstandigheid te bestrijden. Met al deze mislukkingen in het achterhoofd wil de minister nu scherper definiëren wie er ondernemer is. Eerder zagen we immers al dat op basis van de huidige regels praktijkondersteuners GGZ (meestal) niet kunnen worden aangemerkt als zzp’er.

Met de introductie van de term ‘organisatorische inbedding’ hoopt het kabinet dat een deel van de zzp’ers afscheid moet nemen van hun freelanceactiviteiten en verder moet als werknemer. Organisatorische inbedding gaat over de mate waarin iemand onderdeel is van het bedrijf van de opdrachtgever. Vertaald naar uw situatie als medicus of paramedicus: in hoeverre is de in uw praktijk werkzame zzp’er een essentieel onderdeel van de ‘corebusiness’ van uw praktijk.

Voorbeeld: Een klusjesman die uw praktijk opknapt, is niet ingebed in de organisatie, maar een assistent of een praktijkondersteuner die als zzp’er meedraait in uw praktijk is dat waarschijnlijk wel.

De gezagsverhouding blijft bestaan als criterium om te bepalen of iemand wel of niet in dienst is. Wel blijkt dat de Belastingdienst met dit begrip moeilijk uit de voeten kan.

Met een minimumtarief wil de overheid uitbuiting tegengaan: zzp’ers met een te laag uurtarief worden als werknemers gezien. Waarschijnlijk zal het minimumtarief bij medici en paramedici geen probleem zijn.

Wat inbedding precies is, wordt pas later ingevuld door het kabinet. Belangenorganisaties denken echter dat het in veel functies moeilijker wordt om zzp’ers in te zetten. Worden werkzaamheden uitgevoerd op de werkvloer, dan zal er immers al snel sprake zijn van inbedding. Ook voor uw praktijk kan dit gevolgen hebben.

Op veel plaatsen in de zorg komen werknemers onder druk te staan door het groeiende aantal zzp’ers die vaak niet willen werken tijdens avond- en weekenddiensten. Maar het komt ook vaak voor dat gaten in roosters alleen zijn in te vullen door zzp’ers in te zetten.

De maatregelen raken ook mensen die wel ondernemer zijn en niet concurreren met ‘gewone’ medewerkers. Denk bijv. aan het invullen van zwangerschapsverlof of langdurige afwezigheid om andere redenen. Dit lukt ook in de zorg vaak niet zonder het inzetten van zzp’ers of u moet gebruikmaken van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

zzp_2023_zorg_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png