Uitstel invoering “Wet excessief lenen”

Het kabinet was voornemens om per 2022 het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ in te voeren. Deze wet leidt ertoe dat dga’s met een schuld aan hun eigen BV van meer dan € 500.000 direct over dit meerdere belasting moeten betalen. Eigenwoningschulden zijn daarvan uitgezonderd. In aanloop naar deze invoering is het de verwachting dat veel ondernemers proberen hun schuld onder deze grens te brengen o.a. door aflossingen.

Dergelijke inspanningen zijn door de coronacrisis extra lastig. Om ondernemers hiervoor meer ruimte te bieden, heeft de staatssecretaris besloten de invoering van deze wet uit te stellen tot 2023.

U heeft nog tot 31 december 2023 (eerste peildatum) de tijd om te anticiperen op de nieuwe ‘Wet excessief lenen’.

Maak gebruik van deze extra tijd en stel tijdig een (meerjaren-) plan van aanpak op met uw fiscale adviseur!

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
 T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Geld_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png