Vaststelling NOW 2 schuift half jaar op

Bedrijven die een beroep doen op de tweede ronde van de NOW-steun moeten langer wachten op de definitieve vaststelling van het subsidiebedrag, meldt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Vanwege de hoge werkdruk bij het UWV heeft de uitvoeringsorganisatie namelijk aangegeven het loket voor vaststelling van de NOW 2 niet te kunnen openen op 15 november 2020.

Koolmees heeft daarom ingestemd met een verschuiving van de openstelling van het vaststellingsloket NOW 2 van 15 november 2020 naar 15 april 2021. ‘Ik acht het van groot belang dat UWV als uitvoeringsorganisatie standhoudt onder de enorme werkvoorraad en ik vind het van belang dat de uitvoering correct en begrijpelijk is voor werkgevers’, licht de minister zijn besluit toe in een Kamerbrief. ‘Hoewel noodzakelijk, begrijp ik dat dit besluit voor sommige bedrijven vervelend is. Zij hebben belang bij duidelijkheid en eventuele uitbetaling van het resterende subsidiebedrag. Bedrijven die nog altijd in zwaar weer zitten kunnen gelukkig vanaf 16 november een beroep doen op de NOW-3.’

Naast het uitstel gaat minister Koolmees in de Kamerbrief ook in op het terugvorderingsbeleid dat UWV hanteert bij de vaststelling van NOW 1. Het UWV hanteert bij invorderingen van NOW 1 een ondergrens van € 500. ‘Het algemeen belang afwegende tegen de hoeveelheid werk die het invorderen met zich meebrengt, is besloten tot de genoemde ondergrens van € 500. Dit betekent dat de werkgever bij een invordering beneden dit bedrag wel een terugvorderingsbeschikking ontvangt, maar dat er niet wordt overgegaan tot invordering. De werkgever hoeft bij een te hoog verleende subsidie tot € 500 dan ook niets terug te betalen.’

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Cijfers_calculator_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png