ZZP’ers opgelet!

Vlak voor de zomervakantie werd er meer bekend over de plannen die het kabinet heeft met zzp’ers. Welke kant gaat het op?

Het kabinet heeft aangegeven dat ze verder wil bouwen op de voorstellen om een indeling van zzp’ers te maken aan de hand van het uurtarief.

Kabinetsplan indeling zzp’ers

€ 16

Er komt een minimumtarief van € 16 per uur.

€ 16 - € 75

Bij een uurtarief tussen de € 16 en € 75 moet de opdrachtgever aan de hand van een webmodule vaststellen of er sprake is van ondernemerschap of van schijnzelfstandigheid bij de opdrachtnemer. De webmodule resulteert in een ‘opdrachtgeversverklaring’ die zekerheid gaat verschaffen (geen risico op naheffingen).

> € 75

Als het uurtarief meer dan € 75 bedraagt, komt er een opt-outregeling (geen loonbelasting en geen werknemerspremies).


Het kabinet mikt nu op 1 januari 2021 als ingangsdatum.U weet dat er al jarenlang nagedacht en gediscussieerd wordt over hoe de wetgever moet inspelen op het nog steeds groeiend aantal zzp’ers. Er spelen verschillende maatschappelijke belangen een rol en bovendien beperken Europese regels de speelruimte van onze wetgever. 

Op dit moment geldt nog steeds de Wet DBA. Wanneer u werkt op basis van een modelovereenkomst, gepubliceerd door de Belastingdienst, dan heeft u de zekerheid dat er geen loonheffing zal worden nageheven. De controle door de Belastingdienst is zeer beperkt. 

Alleen bij ‘kwaadwillenden’ zal er worden opgetreden (naheffingen en boetes). Er is sprake van ‘kwaadwillendheid’ als de Belastingdienst kan bewijzen dat er sprake is van evidente of opzettelijke schijnzelfstandigheid, terwijl er in werkelijkheid een loondienstverhouding is.

De beperkte controle geldt nu tot 1 januari 2020. Het plan is om ook dit te verlengen tot 1 januari 2021. Wel gaat de Belastingdienst eind 2019 nog 30 ervaren ambtenaren extra inzetten bij controles. Daaraan gekoppeld zal de Belastingdienst na 1 januari 2020 ook kunnen optreden als een aanwijzing van de Belastingdienst niet binnen een redelijke termijn wordt opgevolgd.

Aanstaande Prinsjesdag verwachten wij de concrete wetsvoorstellen in dezen. We houden een en ander nauwlettend in de gaten voor u!

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

FB_Slogan.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png