Veranderen de regels voor de proeftijd per 1 januari 2020?

Let op er veranderd weer het nodige in het arbeidsrecht. Hoe zit het met de proeftijden?

Wat eist de wet?

  1. Op grond van de wet is een proeftijd alleen geldig als deze schriftelijk is overeengekomen (art. 7:652 BW) . De proeftijd begint te lopen op het moment dat de werknemer feitelijk begint te werken. Zorg ervoor dat een werknemer pas aan de slag gaat nadat hij zijn arbeidsovereenkomst heeft ondertekend. Zo voorkomt u dat er geen rechtsgeldige proeftijd is waar u geen beroep op kunt doen, zodat u vastzit aan het contract. Voorkom dat de werknemer al begint te werken voor de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst. Zo voorkomt u dat de proeftijd eerder is afgelopen dan de datum die u wellicht in de arbeidsovereenkomst had opgenomen.
  2. Zorg er altijd voor dat de juiste proeftijd is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De maximale duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en moet zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
  3. De proeftijd moet voor werkgever en werknemer even lang zijn.

We maken onderscheid in de drie hiernavolgende situaties.

Wat is er nu veranderd?

De aangekondigde wetswijziging voor de proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor twee jaar of langer gaat niet door. 
Dit betekent dat de proeftijd bij deze arbeidsovereenkomsten niet verandert en twee maanden blijft.

Lengte contract

Proeftijd tot 01.01.2020

Proeftijd na 01.01.2020

6 maanden of korter

Geen

Geen

6 tot 24 maanden

1 maand

1 maand

24 maanden of langer

2 maanden

2 maanden

 

En bij opvolgende overeenkomsten ...?

Er mag alleen een proeftijd worden afgesproken als de werknemer niet eerder bij deze werkgever heeft gewerkt. De proeftijd is immers bedoeld om elkaar te leren kennen.

Er kan dan alleen een proeftijd worden overeengekomen als er andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer verlangd worden dan in de voorgaande arbeidsovereenkomst.

Er moet dan (weer) worden gekeken naar de tijdsduur van de opvolgende overeenkomst:

  • bij een opvolgende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ten hoogste twee maanden;
  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan twee jaar één maand;
  • bij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer twee maanden .

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

 

Contract.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png