De kleineondernemersregeling (BTW) gaat wijzigen!

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw levert menig ondernemer een leuk voordeeltje op. Per 1 januari 2020 verandert de opzet van deze regeling aanzienlijk. 
Wat betekent het als u in 2020 niet meer onder de regeling valt?

De huidige KOR is een regeling waarbij eenmanszaken en personenvennootschappen (Vof of maatschap) minder (of helemaal geen) btw moeten afdragen als zij per jaar minder dan € 1.883 aan btw betalen. Er is (meestal) geen sprake van een keuze en de regeling pakt dan ook alleen voordelig uit. 

Heeft u per saldo recht op een teruggave, dan krijgt u deze gewoon. Ondernemers die naar verwachting nooit meer dan € 1.345 hoeven af te dragen, kunnen een verzoek indienen om te worden ontheven van de administratieve verplichtingen. Dan hoeft u geen btw-aangifte meer te doen en mag u geen btw-facturen meer uitreiken.

Wat gaat er veranderen:

  • De nieuwe KOR is niet langer afhankelijk van de rechtsvorm en kan dus ook door BV’s en stichtingen worden toegepast;
  • De nieuwe KOR geldt alleen als u ervoor kiest. Kiest u dit voor 2020, dan moet u dit voor 1 november 2019 melden. Deze keuze geldt voor drie jaar;
  • U kunt kiezen voor de nieuwe KOR als uw omzet per jaar (naar verwachting) < € 20.000 is;
  • Hoeveel btw of kosten u betaalt, is onbelangrijk;
  • De nieuwe KOR is vergelijkbaar met ontheffing van de administratieve verplichtingen, geen btw-aangiften meer, geen btw-facturen uitreiken en een beperkte administratieplicht.

Dat betekent ook dat er een flinke groep ondernemers is die nu gebruikmaakt van de KOR, maar vanaf 2020 dit voordeel verliest. Waar moet deze groep ondernemers rekening mee houden?

Ondernemers met niet al te hoge omzetten en ook met de nodige btw op inkopen of ondernemers die het lage btw-tarief toepassen, vallen vanaf 2020 buiten de boot. 
Meestal zijn zij op dit moment al aangifteplichtig. Voor deze ondernemers verandert er administratief niet veel, maar zij lopen wel hun huidige voordeel mis.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat ondernemers die nu ontheven zijn van hun administratieve verplichtingen, ook onder de nieuwe KOR vallen en daar ook voor willen kiezen. Sommige ondernemers die nu ontheffing hebben, hebben echter wel een omzet die hoger is dan € 20.000. Zij zullen vanaf 2020 de normale btw-regels moeten toepassen. In dat geval moet u:

  • bij de Belastingdienst melden dat u niet onder de nieuwe KOR valt;
  • vanaf 2020 ieder kwartaal btw-aangifte doen;
  • btw-facturen uitreiken aan ondernemers;
  • btw op inkopen en kosten in aftrek brengen;
  • een btw-administratie voeren.

Als uw omzet hoger is dan € 20.000 per jaar, kan de nieuwe KOR soms toch worden toegepast, omdat sommige omzet niet meetelt, bijvoorbeeld omzet die niet in Nederland belast is, intracommunautaire diensten, afstandsverkopen en elektronische diensten aan buitenlandse particulieren. Als u de margeregeling of reisbureauregeling toepast, hoeft u alleen de marge waarover u btw afdraagt als omzet mee te rekenen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png