Meer ruimte voor onbelaste vergoedingen

Het werd vorig jaar al aangekondigd en per 1 januari 2020 gaat het ook echt gebeuren. De zogenaamde ‘vrije ruimte’ gaat vanaf 2020 omhoog van nu 1,2 naar 1,7% van uw loonsom. 
Dit geldt tot een loonsom van € 400.000. Daarboven blijft de vrije ruimte 1,2%.

de (nieuwe) vrije ruimte per 2020

Loonsom tot € 400.000 x 1,7%

a

Loonsom vanaf € 400.000 x 1,2%

b

Totale vrije ruimte

a + b

 

De loonbelasting kent een aantal vergoedingen en verstrekkingen die sowieso onbelast blijven. Denk aan de bekende € 0,19 per kilometer voor zakelijke ritten of voor woon-werkverkeer. Denk ook aan werkkleding die u verstrekt of een vergoeding voor noodzakelijk gereedschap. Bovenop deze onbelaste mogelijkheden is er de vrije ruimte. Met het bedrag van die vrije ruimte kunt u binnen zekere grenzen doen wat u als werkgever wilt. U gebruikt de vrije ruimte door bepaalde loonbestanddelen ‘aan te wijzen’ in uw administratie.

Overtreft het totaalbedrag van die ‘aangewezen’ loonbestanddelen het bedrag van de vrije ruimte, dan wordt over het meerdere 80% eindheffing geheven, die u als werkgever betaalt en die u niet kunt verhalen op uw werknemer. Wees er dus op bedacht dat in zo’n situatie uw totale werkgeverslasten omhooggaan. Normaliter houdt u immers de loonbelasting en premies in op het uit te betalen loon.

In de praktijk is de vrije ruimte erg handig om gedoe over relatief kleine bedragen te vermijden of om een werknemer een onbelast voordeel(tje) toe te spelen. 

U kunt daarbij denken aan:

  • kantinemaaltijden, personeelsfeestjes of ander loon in natura (in beginsel belast loon, wat leidt tot een lager netto uit te betalen bedrag, maar door de naturabeloning in de vrije ruimte te plaatsen voorkomt u dat);
  • bonussen en geschenken (tot maximaal € 2.400 per werknemer accepteert de Belastingdienst in ieder geval dat u dit ‘aanwijst’);
  • kostenvergoedingen met deels een privékarakter.

Dit is het moment om samen met uw adviseur na te gaan of u de vrije ruimte van 2019 wel volledig benut. Bovendien kunt u overwegen welke maatregelen u neemt om de extra vrije ruimte te benutten die er vanaf 2020 is.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

rene.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png