Voorkom erfbelasting op overlijdensrisicoverzekering

Bij het afsluiten van een hypotheek bent u vaak verplicht om ook een overlijdensrisicoverzekering/levensverzekering af te sluiten. Maar ook in andere gevallen kan zo’n verzekering nuttig zijn. Hoe voorkomt u erfbelasting over de uitkering?

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een specifiek soort levensverzekering. De uitkering uit een ORV komt niet van de overledene, maar van een verzekeringsmaatschappij. Het lijkt daarom op het eerste gezicht vreemd dat deze uitkering onder de erfbelasting kan vallen. De wetgever heeft echter uitkeringen van verzekeringen, zoals de ORV, aangemerkt als een ‘fictieve erfrechtelijke verkrijging’. Als de overledene de premie heeft betaald, kan daardoor de uitkering belast zijn met erfbelasting.

Als u samen met uw partner een overlijdensrisicoverzekering afsluit, moeten u en uw partner uiteraard premie betalen. Of er erfbelasting verschuldigd is over de uitkering, hangt af van hoe u de premiebetaling regelt. Het hangt name af van de hoogte van de verkrijging en van de toepasselijke vrijstelling. Voor partners (gehuwden, geregistreerde partners of samenwonenden) bedraagt de vrijstelling € 680.645.

Voor wie gehuwd is in algehele gemeenschap van goederen is er sprake van een gemeenschappelijk vermogen. De premie van de ORV wordt dan door ieder voor de helft betaald. De uitkering bij overlijden is voor de helft met erfbelasting belast. De premie voor de verzekering is immers voor de helft betaald ten laste van de overledene.

Als er sprake is van koude uitsluiting in de huwelijkse voorwaarden, is er is geen gezamenlijk vermogen. Dit geldt ook voor samenwonenden. Ook samenwoners hebben geen gezamenlijk vermogen.

Als er geen gezamenlijk vermogen is, kan erfbelasting voorkomen worden door de premie uit het ‘eigen vermogen’ te betalen. Dat werkt als volgt.

Een ORV kan ‘kruislings’ worden gesloten. Mia sluit een verzekering af op het leven van Jan. Mia is dan de verzekeringnemer (eigenaar van de polis) en premiebetaler. Jan is de verzekerde (de persoon die verzekerd wordt). Bij overlijden van Jan hoeft Mia over de uitkering geen erfbelasting te betalen. Zij heeft de verzekering immers zelf gesloten en betaald. Uiteraard is het de bedoeling dat dit ook omgekeerd wordt geregeld!

Vaak is er één ORV met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden. Laat in dat geval op de polis de premiesplitsing aantekenen. Daarmee is kruislings premie betalen geregeld.

Zorg dat in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat de premies voor levensverzekeringen niet tot de kosten voor de huishouding behoren, zodat de premie uit ieders privévermogen betaald wordt.

Sinds 2018 worden huwelijken ‘standaard’ gesloten met een beperkte gemeenschap van goederen. Een uitkering uit een ORV die voor het huwelijk is gesloten en waarbij de premie altijd uit het privévermogen is betaald, blijft buiten de gemeenschap. De uitkering is dan niet belast.  Is de overlijdensrisicoverzekering tijdens het huwelijk gesloten en wordt de premie uit het gemeenschappelijke vermogen betaald, dan is er over 50% van de uitkering erfbelasting verschuldigd.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png