Hypotheek eigen woning bij eigen BV blijft vaak aantrekkelijk

Hypotheekrente is in 2022 nog slechts aftrekbaar tegen maximaal 40%. In 2023 daalt dit verder naar 37%. Dit roept de vraag op of een hypotheek bij de eigen BV eigenlijk nog wel aantrekkelijk is. Waar zit eigenlijk het voordeel voor u als dga?

Als dga kunt u geld lenen van uw BV voor consumptieve uitgaven, zoals een nieuwe auto, maar ook ter financiering van uw eigen woning. Dit kan bij aankoop van de woning, maar ook als u wilt gaan verbouwen. Enkele jaren geleden was dit een zeer populaire financieringsmogelijkheid. Dit kwam doordat hypotheekrente tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting (toen 52%) aftrekbaar was, terwijl de rente laag belast werd binnen de BV.

Inmiddels is dit voordeel niet meer aanwezig. De meeste aftrekposten zijn namelijk binnen de inkomstenbelasting in 2022 nog slechts aftrekbaar tegen 40% en in 2023 tegen het laagste inkomstenbelastingtarief van 37%. Omdat de gecombineerde heffing van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting op uw BV-winsten minimaal 37,87% bedraagt, roept dit de vraag op of een hypotheek bij de eigen BV inderdaad nog wel zo aantrekkelijk is. Uw fiscale voordeel wordt namelijk meer dan tenietgedaan door de belastingheffing over de rente bij de BV.

In de meeste gevallen zal een hypotheek bij de eigen BV nog wel aantrekkelijk zijn. Waarom? Omdat het hiervoor beschreven tariefsvoordeel niet het enige voordeel is van een hypotheek bij de eigen BV. Zo wordt hiermee ook vaak een rendementsvoordeel behaald. Liquiditeiten die zonder rendement werden aangehouden binnen de BV, worden hiermee risicoloos belegd. Dit levert een rendement gelijk aan de rente op de lening op. Om ergens anders eenzelfde rendement te behalen, zal er meer risico moeten worden genomen. Op een spaarrekening valt immers niets meer te halen.

Daarnaast kan een gedeeltelijke financiering van uw eigen woning bij uw BV ook voordelig zijn voor de bancaire financiering op uw eigen woning. Als u namelijk meer dan 2/3 deel van de waarde van uw woning financiert bij een bank, wordt u geconfronteerd met een
renteopslag. Dit betekent dat uw rente bijv. 0,2% hoger wordt. Als u 90% van de waarde financiert, komt er nog een extra opslag bij. Door nu een deel van de financiering via uw eigen BV te laten lopen, kunnen dergelijke renteopslagen worden vermeden.

Bij het aangaan van een hypotheek bij uw eigen BV moet u een overeenkomst opmaken. Uiteraard moet u hierbij wel de fiscale en juridische vereisten volgen. Houd hierbij rekening met de eis dat u de lening annuïtair in maximaal 30 jaar moet aflossen. Deze eis geldt alleen niet als u een hypotheek van voor 2013 oversluit naar uw BV. In dat geval mag deze aflossingsvrij blijven. 

Houd ook rekening met het wetsvoorstel ‘Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat waarschijnlijk per 2023 wordt ingevoerd. Eigenwoningleningen vallen daar niet onder. Als u echter na 1 januari 2023 een eigenwoninglening bij de BV aangaat, moet er wel een recht van hypotheek worden vastgelegd. Anders telt de lening wel mee bij de vaststelling of u meer dan € 700.000 van uw BV heeft geleend.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Hypotheek_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png