Middeling sterk wisselende inkomens

Hebt u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling.

Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten kalenderjaren. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan hebt u mogelijk recht op een teruggaaf.

De Belastingdienst heeft laten weten dat u vanaf 11 maart 2019 bij een verzoek om middeling geen berekening meer hoeft mee te sturen. U hoeft dus vanaf 11 maart in het middelingsverzoek alleen nog maar de belastingjaren te vermelden waarover u wilt middelen.

Heeft u schommelende inkomens (hieronder ook resultaten uit uw onderneming) dan is middeling wellicht ook iets voor u. Laat dit potentiële belastingvoordeel niet liggen!

Meer weten, neem gerust contact met ons op.

Middeling.jpeg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png