Knelpunten invoering UBO-register

We zijn het er wel over eens dat fraude, witwassen en de financiering van terrorisme zaken zijn die we zo veel mogelijk moeten opsporen en bestrijden. Maar is een UBO-register daar wel de beste manier voor?

Het idee voor een UBO-register is afkomstig uit Europa.

Vanaf 10 januari 2020 moet ook Nederland beschikken over een UBO-register, waarin moet worden bijgehouden wie de ultimate benificial owner (UBO, de uiteindelijke belanghebbende) is van een rechtspersoon of andere juridische entiteit. Op deze manier kan de EU beter zicht houden op de geldstromen van en naar bedrijven. Het wetsvoorstel daarvoor is op 3 april 2019 ingediend. Het beheer komt in handen van de Kamer van Koophandel. 

Adjay Pahladsingh (Register Belastingadviseurs): 
‘In het voorstel dat er nu ligt, wordt de Kamer van Koophandel verantwoordelijk voor het bijhouden van het UBO-register. Maar ik betwijfel of zij wel de benodigde kennis en kunde hebben om deze complexe materie te organiseren. Want het gaat er niet alleen maar om dat de entiteiten zelf doorgeven wie die UBO’s zijn. De KvK moet ook gaan analyseren, ontrafelen of de gegevens wel juist zijn en handhaven bij fouten. Je kunt je afvragen of daar wel voldoende gekwalificeerd personeel voor zal zijn. Ik denk dat zij in de praktijk straks tegen flinke uitvoeringsproblemen gaan aanlopen.’

Peter Furer (Register Belastingadviseurs): 
 ‘Deze regeling treft voornamelijk goedwillende, bonafide bedrijven. Er is slechts in een relatief gering aantal gevallen sprake van fraude of witwassen. Toch geldt de registratieplicht straks voor (vrijwel) iedereen.’

MN adviseurs & accountants (lid van de beroepsorganisatie Register Belastingadviseurs) volgt de ontwikkelingen rondom het aanstaande UBO-register op voet voor haar relaties zodat deze tijdig kunnen anticiperen op haar verplichtingen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of
E: info@mnadviseurs.nl

Register.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png