Fiscale partners? Bespaar belasting!

Één van de makkelijkste methoden om financieel voordeel te realiseren is de optimalisatie tussen fiscaal partners. 

Werkt uw partner mee in de onderneming of is hij/zij medeondernemer?

Met het toekennen van een zakelijke beloning dan wel winstaandeel kunnen we het nodige fiscale voordeel nastreven. Basis voor de optimalisatie: over de eerste € 20.000 aan belastbaar inkomen wordt nog geen € 2.000 aan belasting betaald. Als er kinderen onder 12 jaar in het spel zijn, is dit zelfs (nagenoeg) nihil. Let op, dit blijft maatwerk!

Inzake de optimalisatie voor de meewerkende partners geeft MN adviseurs & accountants u als aandachtspunten mee tijdens het vierde kwartaal (niet limitatief):

  • Optimalisatie winstverdeling bij samenwerkingsverbanden. Daar moet dan wel rekening mee zijn gehouden in de samenwerkingsovereenkomsten;
  • Salaris optimalisatie en verdeling bijtelling auto (partner DGA);
  • Toekennen arbeidsbeloning fiscaal partner (meewerkende partner in een IB onderneming);
  • Toepassen meewerkaftrek (meewerkende partner in IB onderneming). Uiteraard kan dit ook aan het eind van het jaar maar het urencriterium is in dit geval wel van belang. Ook in dit geval is het van belang om hier gedurende het boekjaar aandacht aan te besteden.

Tijdens het opstellen van de jaarcijfers en fiscale aangiften kan je vaak niet meer optimaliseren. Het boekjaar is dan voorbij.

Zet bovenstaande punten in het vierde kwartaal op de agenda en voorkom dat u financieel voordeel laat liggen!

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png