Cadeautje voor een jarige werknemer?

Uw personeel heeft in ieder geval één ding met elkaar gemeen, iedereen is ieder jaar een keer jarig. Leuk om even bij stil te staan met een cadeautje. Zo bestaan er immers diverse vergoedingen en verstrekkingen die geen loon vormen en dus niet onder de werkkostenregeling vallen, waaronder de voordelen die buiten de dienstbetrekking vallen.

Indien u uw werknemer een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling geeft die buiten de relatie werknemer-werkgever valt, dan is er geen sprake van loon. Er is dan immers geen verband met de dienstbetrekking.

Voorbeelden hiervan?

Uw werknemer is ziek en u geeft hem een fruitmand. U geeft de fruitmand niet omdat u werkgever bent, maar u geeft dit uit medeleven of sympathie voor de werknemer. 
Of uw werknemer is overleden en u stuurt zijn nabestaanden een rouwkrans. U stuurt de rouwkrans uit medeleven. In de toelichting bij de wet is opgenomen dat dergelijke zaken geen loon zijn. Deze hangen namelijk veel meer samen met een persoonlijke band tussen werknemer en werkgever dan met de dienstbetrekking.

Als u een werknemer een cadeautje van maximaal € 25 geeft, is dit onder de werkkostenregeling onder voorwaarden onbelast. U moet dan wel voldoen aan de hiernavolgende drie voorwaarden.

  1. U geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven (zoals bijvoorbeeld geboorte, verjaardag, huwelijk, ziekte, e.d.), maar geen werkjubilea.
  2. De factuurwaarde is maximaal € 25 (inclusief btw).
  3. Het mag hierbij niet gaan om een geschenk in geld of een waardebon.

Een waardebon is een ‘instrument’ dat recht geeft op goederen en/of diensten. Er moet dus een tegenprestatie tegenover staan. Een staatslot daarentegen geeft niet per definitie recht op geld. Het staat namelijk niet vast dat er een geldbedrag uitgekeerd gaat worden. Zo kunt u deze gerust onbelast schenken.

Als uw geschenk niet aan de voorwaarden voldoet, kunt u het geschenk als eindheffingsbestanddeel opnemen in de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling.

Bij verstrekkingen van meer dan € 2.400 per werknemer zal de Belastingdienst wellicht stellen dat dit ongebruikelijk is en dat daarom de vrije ruimte niet benut kan worden. 
Meestal zal een persoonlijk geschenk voor uw werknemer wel onder dit bedrag blijven. Als uw vrije ruimte vol is, kunt u er nog altijd voor kiezen om de eindheffing van 80% voor uw rekening te nemen. Dan kost een geschenk van bijvoorbeeld € 150 + 80% al snel € 270. Maar dat is dus wel duurder.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Kado.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png