Heeft u al een overmachtsclausule?

Corona brengt mogelijk uw eigen productieproces in gevaar. U kunt op uw beurt niet leveren aan uw eigen klanten of u kunt uw werk niet of vertraagd uitvoeren of transport is niet mogelijk is. Dat is toch allemaal overmacht, of toch niet?

Bij een geslaagd beroep op overmacht kan de wederpartij zich niet beroepen op nakoming van de afspraken en kan hij geen schadevergoeding vorderen. Wel kan de overeenkomst ontbonden worden. Dit zijn de Nederlandse wettelijke gevolgen. Contractueel kunnen er meer en andere gevolgen zijn geregeld. Verder is het zo dat als u internationaal gecontracteerd heeft, er buitenlands recht van toepassing kan zijn. De gevolgen van overmacht kunnen daar dus anders geregeld zijn.

Als u niet aan uw eigen leveringsverplichtingen kunt voldoen, is het belangrijk om eerst te controleren of en welke overmachtsclausule u in uw contracten (en vaak algemene voorwaarden) heeft staan. Overmachtsclausules zijn er in allerlei soorten en maten. Vaak wordt een staking, oorlogsgeweld, natuurramp, brand en overheidsingreep genoemd en soms daar nog aan toegevoegd ‘elke andere van buiten komende oorzaak’ .

Of u altijd met succes een beroep kunt doen op een overmachtsclausule, zal afhangen van de formulering van het beding, maar de formulering is niet het enige. Vaak zal er ook onderzocht worden of partijen daadwerkelijk onderhandeld hebben over het specifieke beding en welke betekenis partijen in dat geval redelijkerwijs aan de bepaling mochten toekennen in de gegeven omstandigheden. Wel zal het zo zijn dat hoe specifieker een beding is, hoe groter de kans op succes wordt (bijv. als epidemieën zijn opgenomen).

Houd er rekening mee dat uw eigen leverancier natuurlijk ook een overmachtsclausule in zijn contract kan hebben, waardoor deze zich jegens u zal proberen te beroepen op overmacht. Alleen als u op de juiste wijze inkoopvoorwaarden bent overeengekomen, kan daarin wellicht een ontsnappingsmogelijkheid voor u staan.

In geval van problemen op dit punt is het belangrijk om de contracten en vooral de kleine letters te bestuderen. Als u op dit moment zakendoet, is het nu in ieder geval van belang
om een goede overmachtsclausule op te nemen en waar nodig andere clausules in te bouwen.

Als u geen contract heeft, valt u terug op de wettelijke regeling. Bij internationale contracten zal het dan allereerst van belang zijn om na te gaan welk recht van toepassing is op de transactie. Als dat Nederlands recht is, is er in artikel 6:75 BW een voorziening opgenomen voor overmacht (hoewel de wet strikt genomen niet spreekt over overmacht).

Kort gezegd komt het erop neer dat de ontstane situatie niet te wijten mag zijn aan de schuld van degene die zich beroept en dat de situatie ook niet voor diens risico hoort te komen. Dat laatste is natuurlijk een lastige, voor wiens risico moet het komen? Hierbij zijn - zoals zo vaak - de omstandigheden van het geval van belang. Wanneer u zo veel mogelijk heeft gedaan (alternatieven) om de schade te beperken en het risico niet verzekerbaar was, heeft u in ieder geval meer kans van slagen.

Belangrijk is in ieder geval: blijf in gesprek met uw afnemer en kijk samen naar oplossingen.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Overmachtsclausule_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png