Investeren in het huis van je partner?

TIP: Maak een samenlevingsovereenkomst wanneer u gaat samenwonen. Zorg ervoor dat er in deze overeenkomst afspraken worden gemaakt over vergoedingsrechten.

Als u geld investeert in de woning van uw partner, ontstaat er een vergoedingsrecht. Recentelijk deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak over een vergoedingsrecht bij ongehuwd samenwonenden zonder samenlevingsovereenkomst.

Woning verbouwen

Remco en Chantal hebben een relatie met elkaar en besluiten te gaan samenwonen. Remco is de eigenaar van de woning. Chantal besluit om bij Remco in te trekken, maar zij maken geen samenlevingsovereenkomst.

Het samenwonen bevalt goed en Remco en Chantal besluiten om de woning grondig te verbouwen. Remco heeft echter niet genoeg geld voor deze verbouwing, maar Chantal besluit hem uit de brand te helpen.

Chantal neemt de kosten voor de verbouwing voor haar rekening en investeert € 80.000 van haar eigen geld in de verbouwing van de woning van Remco. Een aantal jaren later gaan Remco en Chantal uit elkaar. Chantal wil graag het geld dat zij in de woning van Remco heeft geïnvesteerd, terugontvangen. Dit wordt het vergoedingsrecht genoemd. Heeft zij daar recht op?

Onlangs heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019:707) een uitspraak gedaan waarbij bovenstaande vraag wordt beantwoord. De Hoge Raad geeft aan dat er geen sprake is van een vergoedingsrecht op grond van de wet, omdat:

  • de regels voor echtgenoten en geregistreerd partners niet van toepassing zijn;
  • de regels van de eenvoudige gemeenschap niet van toepassing zijn, omdat Remco als enige eigenaar is van de woning;
  • er van ongerechtvaardigde verrijking geen sprake is. Er is niet aangetoond dat Remco de woning met zijn eigen geld zou hebben verbouwd als Chantal dit niet had gedaan.


Chantal zou ten slotte misschien een vergoedingsrecht kunnen hebben op grond van de redelijkheid en billijkheid. De Hoge Raad gaf aan dat daarvoor te weinig was aangetoond.

Als Remco en Chantal gehuwd zouden zijn (of een geregistreerd partnerschap zouden hebben), dan zou Chantal een vergoedingsrecht op Remco hebben (artikel 1:87 BW). Chantal heeft dan recht op vergoeding van het geld.

Gezamenlijke woning ... wat als?

In de wet is ook een regeling opgenomen voor het geval er sprake is van een zogenaamde ‘eenvoudige gemeenschap’. Daarvan is sprake als een woning gezamenlijk eigendom is. Als Remco en Chantal samen eigenaar zouden zijn geweest van de woning, dan zou Chantal recht hebben gehad op vergoeding van het geld dat zij heeft geïnvesteerd.

Stel, de woning wordt verkocht en er is een overwaarde van € 100.000. In dat geval heeft Chantal recht op € 80.000. Het restantbedrag van € 20.000 moet dan nog tussen hen worden verdeeld waardoor Chantal € 90.000 ontvangt en Remco € 10.000.

Let op.  De vordering tot vergoeding kan bij samenwoners na vijf jaar al verjaard zijn.

Regel je zaakjes goed. Voorkomen is beter dan genezen!

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Hypotheek.jpeg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png