Uw aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de looptijd?

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? Opletten en tijdig anticiperen!

Regelmatig zijn aflossingsvrije hypotheken in het nieuws, onlangs weer door een onderzoek van de AFM. Zij maken zich zorgen dat woningeigenaren in de problemen komen aan het einde van de looptijd. Hoe zit dat precies?

De aflossingsvrije hypotheek is een lening waarbij alleen rente wordt betaald en geen aflossing. Deze hypotheek wordt meestal met een looptijd van 30 jaar afgesloten en aan het einde van de looptijd moet het hypotheekbedrag in één keer terugbetaald worden.

Wanneer u een aflossingsvrije hypotheek heeft, moet u zich realiseren dat de hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer moet worden afgelost. Kunt u dit niet, dan moet u een nieuwe hypotheek afsluiten met een nieuwe inkomenstoets. Als u de hypotheek niet met eigen financiële middelen kunt aflossen of niet opnieuw kunt financieren (bijv. vanwege een te laag inkomen of een pensioeninkomen), heeft u een probleem. In het slechtste geval moet u wellicht uw woning verkopen.

Om de rente fiscaal aftrekbaar te houden, moeten alle hypotheken die na 31 december 2012 zijn afgesloten, in 360 maanden annuïtair of lineair worden afgelost. De rente van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek is niet fiscaal aftrekbaar.

Hypotheken van voor 31 december 2012 kunnen onder het overgangsrecht vallen, waardoor een aflossingsvrije hypotheek met behoud van fiscale aftrek mogelijk blijft.

Of de aflossingsvrije hypotheek nu wel of niet fiscaal aftrekbaar is, banken verstrekken sowieso niet meer dan 50% van de marktwaarde van de woning als aflossingsvrije hypotheek.

Over de hele looptijd genomen, is een aflossingsvrije hypotheek in principe de duurste hypotheekvorm. U betaalt rente en geen aflossing, waardoor de schuld altijd blijft bestaan. Soms is een aflossingsvrije hypotheek echter toch een goede optie, bijv. als u het geld beschikbaar wilt houden. Hoe zit dat dan?

Door de lage rentestand is de aftrekbare rente en dus het fiscale voordeel, steeds minder. Ook het percentage waartegen u de rente kunt aftrekken, wordt steeds lager. Als u aflost op de hypotheek, wordt het fiscale voordeel nog minder. 

Verreken een aflossingsvrije hypotheek die fiscaal niet aftrekbaar is, met uw spaargeld in box 3. U betaalt dan minder box 3-belasting over uw spaargeld. Nu de rente laag is en de fiscale aftrek wordt verlaagd naar 37,05% in 2023, wordt de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente steeds minder belangrijk.

Er ontstaat een probleem als u uw hypotheek op de einddatum niet kunt aflossen of als uw (pensioen)inkomen op dat moment niet voldoende is om het bedrag opnieuw te lenen.

Vanaf tien jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd telt de hypotheekverstrekker uw pensioeninkomen mee in de toetsing van wat u kunt lenen. Maar als u het verzoek eerder dan tien jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd indient, laat de hypotheekverstrekker de hoogte van uw pensioeninkomen buiten de toetsing. 

Met een laag pensioeninkomen kan dit wellicht een oplossing bieden. Het spreekt voor zich dat uw hypotheeklasten op uw pensioendatum betaalbaar moeten zijn.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Hypotheek_aflossen_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png