Vier proefprocedures ‘massaalbezwaar-plus’ box 3

De Consumentenbond, de Bond voor Belastingbetalers, de SRA, de NBA, de NOB, het RB en NOAB hebben afgelopen tijd overleg gevoerd over de manier waarop de massaalbezwaarplusprocedure voor box 3 gevoerd zal worden.

Het ziet ernaar uit dat het zal gaan om vier procedures, aldus het Register Belastingadviseurs waarbij MN adviseurs & accountants is aangesloten.

‘De rechtsvragen zijn daarbij door het ministerie van Financiën en de belangenorganisaties afgestemd.’ Deze procedures gaan er in de kern om antwoord te krijgen op de vraag of belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend tegen hun aanslag box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 toch recht hebben op rechtsherstel conform de Wet rechtsherstel box 3.

Dat komt voort uit het kerstarrest van de Hoge Raad van 2021, die oordeelde dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van een forfaitair rendement in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. ‘Later, in mei 2022, besliste de Hoge Raad dat de belastingplichtigen die geen bezwaar tegen de vermogensrendementsheffing hadden ingediend en dus niet meeliepen in de massaalbezwaarprocedure, geen recht op rechtsherstel hebben. Dit in tegenstelling tot de belastingplichtigen die wel bezwaar hadden ingediend, de zogenoemde bezwaarmakers.
Die laatsten krijgen volgens de Wet rechtsherstel box 3 wel automatisch rechtsherstel.’

Later is toch de massaalbezwaarplusprocedure voor de niet-bezwaarmakers ingesteld. ‘Daarin worden in de vier procedures alle mogelijke argumenten gepresenteerd in de hoop dat de Hoge Raad alsnog zal besluiten dat ook niet-bezwaarmakers recht hebben op rechtsherstel.’

Het wachten was ook op een wetsvoorstel voor een nieuw stelsel voor box 3, maar dat lijkt door de val van het kabinet nog een tijd te gaan duren.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Laptop.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png