Borgstelling of garantstelling, regel uw fiscaal verlies, verzacht de pijn!

Bij borgstelling staat een derde borg voor de nakoming van de verbintenis door de schuldenaar aan de schuldeiser.

Van een vergelijkbare situatie is sprake als een concernmaatschappij (of de directeur grootaandeelhouder) zich garant stelt of hoofdelijk aansprakelijk is voor een krediet van een andere concernmaatschappij bij bijvoorbeeld de bank.

Wordt de borg door de schuldeiser aangesproken, dan ontstaat een regresvordering op de schuldenaar. Kan de schuldenaar de regresvordering niet betalen, dan is sprake van een verlies voor de borg.  Als dergelijke borgstellingen of garantstellingen plaatsvinden in gelieerde verhoudingen, dan is de vraag of onafhankelijke derden dat ook zouden hebben gedaan onder overigens dezelfde omstandigheden en voorwaarden. Is het antwoord ja, dan is sprake van een zakelijke borgstelling en is een eventueel verlies aftrekbaar.

Om dit fiscale voordeel te nemen en daarmee per saldo de pijn van het verlies te verzachten dient u een aantal zaken vooraf goed in te regelen en te documenteren tussen u en de onderneming(en). Laat dit voordeel niet liggen!

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Slogan_witte_letters.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png