Voorlopige aanslagen 2023 en Box 3, oppassen!

Actueel dan wel op zeer korte termijn ontvangen belastingplichtige waar van toepassing hun voorlopige aanslag 2023 (een deel heeft deze al ontvangen).

In onze praktijk krijgen we veel vragen over de heffing in Box 3. Deze gaat bij de meesten aanzienlijk omhoog. Dat komt met name, doordat de overige bezittingen fors zwaarder worden belast t.o.v. de oude methodiek. Wij hebben een eenvoudig rekenmodel ontwikkeld, welke onze relaties kunnen invullen en waarbij dan de belasting Box 3 wordt uitgerekend. Aangezien de exacte rendementen 2023 nog niet bekend zijn, zal dit vast nog iets gaan afwijken. De rode draad is echter helder denken wij.

Tot slot: let er ook op dat de leegwaarderatio 2023 aanzienlijk zal gaan wijzigen. Gevolg hiervan is een toename van het (hoog belaste) Box 3 onroerende zaak vermogen met minimaal 15%, maar wellicht zelfs met circa 30%. Ons valt op dat deze verhoging vaak nog niet is meegenomen in de nieuwe voorlopige aanslagen 2023, waardoor de veel hogere voorlopige aanslagen 2023 bij de uiteindelijke aangifte waarschijnlijk nog steeds veel te laag zijn.

Let hier dus op als u de voorlopige aanslag 2023 gaat/laat controleren. Handig kan zijn een goed berekende aanslag te laten opleggen (vrijwillig verzoek verhoging).

Dit voorkomt vervelende verrassingen achteraf bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2023.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png