Geen rente over kleine schuld aan BV

Als dga schiet u wel eens vanuit privé een zakelijke uitgave voor. Omgekeerd zal dit nog veel vaker voorkomen, waardoor veel dga’s gedurende het jaar een schuld opbouwen bij hun BV. Hierover is normaliter rente verschuldigd, echter niet in alle gevallen.

Vrijwel alle dga’s hebben een financiële verhouding met hun eigen BV. Kleine opnames en stortingen worden over en weer vaak in rekening-courant geboekt. Denk aan een privé-uitgave die via de zakelijke bankrekening of met creditcard van de zaak wordt voldaan.
In de boekhouding van de BV worden deze bedragen dan in rekening-courant verwerkt. Omdat transacties tussen de BV en de dga op zakelijke grondslag moeten plaatsvinden, betekent dit dat er over en weer rente in rekening gebracht moet worden over het saldo van deze rekening-courantverhouding.

Er is echter goedgekeurd dat bij bedragen tot in totaal een saldo van € 17.500 er geen rente hoeft te worden berekend. Zodra in het jaar het bedrag van € 17.500 wordt overschreden, vervalt deze rentevrijstelling.

Beoordeel daarom of uw rekening-courantsaldo gedurende het jaar onder deze jaargrens blijft. Mocht de grens van € 17.500 wel zijn overschreden, bekijk dan secuur of alle op deze rekening-courant geboekte bedragen daar wel echt thuishoren. 
Wellicht is er bij sommige, vaak grotere of meer incidentele bedragen eerder sprake van een lening. In dat geval kunt u deze bedragen uiteraard nog corrigeren en overboeken naar een grootboekrekening ‘lening o/g’. Zo blijft uw rekening-courant mogelijk wel onder de € 17.500.

Zowel voor de rekening-courant als bij een ‘echte’ geldlening moet u beschikken over een zakelijke schriftelijke overeenkomst. Zorg dat de op papier gezette voorwaarden ook daadwerkelijk worden nagekomen.

Raadpleeg ook de statutaire bepalingen. Vaak is er goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders nodig voor de schuld bij de BV, zeker bij tegenstrijdig belang.

Als ‘zwaard van Damocles’ hangt nog altijd het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ in de lucht. De geplande ingangsdatum van deze wet is onlangs verschoven naar 1 januari 2023, waarbij als peildatum 31 december 2023 zal gelden.

Bedraagt uw schuld (samen met die van uw fiscale partner) aan uw BV (waaronder dus ook een rekening-courantschuld) op 31 december 2023 meer dan € 700.000 (was € 500.000 maar wordt volgens het coalitieakkoord € 700.000), dan wordt volgens dit wetsvoorstel het meerdere automatisch aangemerkt als inkomen uit aanmerkelijk belang. Daarover betaalt u dan in box 2 26,9% inkomstenbelasting! 

LET OP! Houd zeker de grens van € 700.000 goed in de gaten. Bekijk in hoeverre u voor 31 december 2023 tot aflossing van deze schuld bij uw BV kunt overgaan.

Alleen een lening ter zake van de eigen woning is uitgezonderd, met dien verstande dat als deze eigenwoningschuld is aangegaan na 1 januari 2023, als aanvullende eis geldt dat de BV dan een formeel hypotheekrecht krijgt.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Geld_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png