Controle Whk-beschikking 2021 is geen overbodige luxe

Onlangs is de premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2021 naar alle werkgevers verstuurd. Werkgevers doen er verstandig aan om deze mededeling of beschikking goed te controleren, zodat zij in 2021 niet te veel premie betalen.

In de beschikking Werkhervattingskas staat wat de werkgever in 2021 moet betalen aan premie voor de Whk. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit twee delen:

  • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Organisaties die in 2020 zelf het risico dragen voor de WGA of de ZW krijgen ook een beschikking of mededeling toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor de werkgever eigenrisicodrager is, op 0% te staan. 

Het is belangrijk om de ontvangen beschikking te controleren. Er gaat namelijk nog wel eens wat mis bij het vaststellen van de premie. De werkgever moet daarom nagaan of de juiste loonsommen zijn gebruikt. Daarnaast is het zaak dat hij controleert of de uitkeringslasten terecht aan zijn organisatie zijn toegerekend en of de bedragen kloppen. Hiervoor kan hij een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Als er sprake is geweest van een overgang van onderneming, moet bovendien worden gecheckt of die overgang goed is verwerkt. 

Het is mogelijk om binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar te maken tegen de vastgestelde premie. Als de instroomlijsten op zich laten wachten of de controle wat meer tijd vraagt, kan het indienen van een voorlopig bezwaarschift verstandig zijn.
Omdat kleine werkgevers een vaste sectorale premie betalen, krijgen zij in plaats van een beschikking een mededeling van de Belastingdienst met de sectorpremie voor 2021. Hiertegen kunnen ze geen bezwaar aantekenen. 

Heeft een werkgever de Whk-beschikking niet ontvangen of kan hij hem niet terugvinden? Dan kan hij een duplicaat aanvragen bij de Belastingdienst. Daarvoor moet hij een brief sturen naar Postbus 8738, 4820 BA Breda met daarin het loonheffingennummer en het adres. Hij krijgt het duplicaat dan binnen een week toegestuurd. Wil een werkgever de brief per e-mail ontvangen, dan moet hij het e-mailadres in de brief vermelden. 
Het kan zijn dat een werkgever de beschikking niet ontvangen heeft vanwege een adreswijziging. Dan moet de werkgever ook het juiste adres doorgeven aan de Belastingdienst. De mogelijkheid een duplicaat aan te vragen geldt niet voor kleine werkgevers.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Bespreking_laptops_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png