Heeft uw holding-BV wel recht op btw-aftrek?

Zorg voor een juiste inrichting en creëer recht op BTW-aftrek.

In de praktijk wordt vaak gedacht dat als een holding-BV btw betaalt op haar inkopen, dat deze btw dan zonder meer als voorbelasting in aftrek kan worden gebracht. Dit is echter een misverstand. Hoe zit dat? Waar moet u op letten?

Om btw op inkopen in aftrek te kunnen brengen, moet uw holding-BV btw-belaste prestaties verrichten. Voor zover de inkopen rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de btw-belaste activiteiten van uw holding-BV, kan de btw in zijn geheel in aftrek worden gebracht.

Voor zover de inkopen zowel toerekenbaar zijn aan de btw-belaste prestaties als aan btw-vrijgestelde prestaties van uw holding-BV, is de btw pro rata in aftrek te brengen. Het pro-ratapercentage wordt vastgesteld op basis van de omzet van de btw-belaste activiteiten ten opzichte van de totale omzet van uw holding-BV.

Btw-belaste activiteiten
Een holding-BV die enkel aandelen houdt, verricht geen btw-belaste prestaties. Dit heeft tot gevolg dat een holding-BV met alleen aandelen geen btw in aftrek kan brengen 
op inkopen. 

Dit kan voorkomen worden door:

  • uw holding-BV managementactiviteiten voor de dochter-BV(’s) te laten verrichten; en
  • daarvoor een managementovereenkomst op te stellen en een management fee in rekening te brengen aan de dochter-BV(’s).


Er is dan sprake van een zogeheten ‘moeiende’ holding-BV. De holding verricht dan bijv. tegen vergoeding juridische diensten of diensten op het gebied van bedrijfsbeheer aan de dochter-BV.

Let op! Het is van belang dat de vergoeding daadwerkelijk door de holding-BV aan de dochter-BV(’s) in rekening wordt gebracht.

Het doorbelasten van kosten is niet automatisch een btw-belaste prestatie. Uit een arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:2461) blijkt dat er bij het doorbelasten van kosten pas sprake van een btw-belaste prestatie is als de ondernemer die de kosten doorbelast iets moet doen of nalaten tegenover de partij aan wie de kosten worden doorbelast. Dit betekent dat als de holding-BV een verplichting tot een doen of nalaten tegenover de dochter-BV heeft op grond waarvan kosten worden doorbelast, er door de holding-BV btw verschuldigd is over het doorbelasten van de kosten. Dit leidt tot het recht op btw-aftrek bij de holding-BV.

Om de btw-aftrek van een moeiende holding-BV voor wat betreft haar moeiende activiteiten veilig te stellen, is het van belang dat het verrichten van managementactiviteiten wordt vastgelegd in de managementovereenkomst en dat er een management fee aan de dochter-BV(’s) in rekening wordt gebracht.

De verkoop van aandelen is niet belast met btw. De btw op kosten gemaakt door de holding-BV met betrekking tot de aandelenverkoop kan dus niet in aftrek worden gebracht.

Op grond van een besluit uit 2004 (nr. CPP2004/1709M) kan de holding-BV de btw op kosten gemaakt in verband met de verkoop van aandelen (deels) in aftrek brengen als de verkoop plaatsvindt binnen het kader van de onderneming en er sprake is van een meerderheidsbelang. Het gaat met name om de situatie waarin de holding-BV met de dochter-BV een fiscale eenheid btw vormt.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Holding_BV_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png