Fiscale eenheid vennootschapsbelasting nu aanvragen?

Als twee of meerdere BV’s voor de vennootschapsbelasting een fiscale eenheid vormen, dan worden zij fiscaal als één beschouwd. Dit betekent dan bijv. dat zij nog maar één aangifte vennootschapsbelasting (voor de gezamenlijke winst) hoeven in te dienen. Deze administratieve verlichting is een van de voordelen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting.  Iedere BV moet wel nog steeds afzonderlijk een jaarrekening maken (en deponeren bij de Kamer van Koophandel). Deze jaarrekeningen worden afzonderlijk ingevoerd per dochter-BV in de aangifte vennootschapsbelasting van de holding-BV.

Naast dit administratieve voordeel zijn er ook enkele fiscale voordelen. Doordat de BV’s binnen een fiscale eenheid als één worden beschouwd, is het mogelijk om het verlies van de ene BV direct te verrekenen met de winst van de andere BV. Deze directe verliesverrekening zorgt er dan voor dat er per saldo binnen uw concern minder vennootschapsbelasting is verschuldigd.

Dit voordeel kent ook een keerzijde. Als meerdere winstgevende BV’s samen een fiscale eenheid vormen, is het mogelijk dat de vennootschapsbelasting die door de fiscale eenheid is verschuldigd juist hoger wordt. Dit komt door de tariefgrens van € 200.000. Hieronder betaalt uw BV 19% belasting, daarboven 25,8%. Door het vormen van een fiscale eenheid kan nog maar eenmaal gebruik worden gemaakt van deze onderste schijf. Bij meerdere (flink) winstgevende BV’s kan dit dus nadelig uitpakken.

Een ander voordeel van een fiscale eenheid is dat u kunt schuiven met vermogensbestanddelen tussen uw BV’s zonder dat hierover belasting hoeft te worden betaald. Zonder fiscale eenheid zou u anders direct moeten afrekenen over eventuele stille reserves (bijv. op een pand of machine) of goodwill (bij overdracht van een onderneming).

Een kanttekening is hierbij wel op zijn plaats. Als binnen zes jaar na een dergelijke intercompany transactie de fiscale eenheid wordt verbroken, dan moet er toch worden afgerekend over de stille reserve. Bij overdracht van een onderneming is deze termijn drie jaar. Dit om te voorkomen dat een fiscale eenheid enkel en tijdelijk wordt gebruikt om te schuiven met stille reserves/goodwill.

Tot slot willen wij nog wijzen op de investeringsaftrek. Deze geldt niet als een bedrijfsmiddel ter beschikking wordt gesteld aan een derde, waaronder een andere concern-BV. Door nu tussen de BV die investeert en de BV die het bedrijfsmiddel gebruikt een fiscale eenheid te vormen, kan er toch investeringsaftrek worden geclaimd.

Uw aanvraag voor een fiscale eenheid kent maximaal drie maanden terugwerkende kracht. Als u dus uw aanvraag voor 1 april 2023 indient, kan de fiscale eenheid vanaf 1 januari 2023 starten.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Fiscale_eenheid_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png