Terugbetalen uitgestelde belasting mag in 3 jaar

Ondernemers krijgen langer de tijd om hun door de coronacrisis uitgestelde belastingrekening terug te betalen. Ook om eerder aangevraagd uitstel van betaling te verlengen is er meer tijd.

Het kabinet komt met de verruiming van de terugbetalingstermijn tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Ondernemers kunnen sinds maart dit jaar bijzonder uitstel van betaling krijgen voor tal van belastingen, zoals loonheffingen, vennootschapsbelasting en BTW. Het uitstel duurt in principe 3 maanden, maar langer uitstel is ook mogelijk.

Belastingrekening vanaf 1 juli 2021 terugbetalen
Aanvankelijk moesten ondernemers hun uitgestelde belastingrekening vanaf 1 januari 2021 gaan terugbetalen. En dan in 24 maandelijkse termijnen. Die termijn heeft het kabinet nu verruimd. Ondernemers hoeven pas op 1 juli 2021 te starten met terugbetalen, en zij krijgen daar vanaf dan 36 maanden de tijd voor. De terugbetaling wordt dus over een langere periode uitgesmeerd.
Eerder aflossen mag natuurlijk altijd, aldus het kabinet.

Voor ondernemers die al een keer bijzonder uitstel hebben gekregen van de Belastingdienst geldt bovendien dat zij langer de tijd krijgen om dat uitstel te verlengen.
Zij kunnen dat nog tot en met 31 december 2020 doen. Ondernemers die nog niet eerder om uitstel hebben gevraagd, moesten hun eerste aanvraag wél uiterlijk 30 september 2020 indienen.

Uitstel aanvragen of verlengen kan via een online formulier. Uiteraard kunnen wij u hierbij indien gewenst behulpzaam zijn.

Het kabinet wijzigt met dit besluit niets aan het gunstige tarief voor invorderingsrente, die de Belastingdienst rekent als belastingplichtigen te laat zijn met hun betaling.
Dat tarief blijft in 2021 op 0,01% staan.

Betaling hervatten zodra uitstel afloopt 
Ondernemers krijgen dus meer tijd om eerder aangevraagd uitstel te verlengen. Maar dat wil niet zeggen dat het uitstel ook doorloopt in 2021, zo valt op te maken uit berichten op de site van de Belastingdienst. Het uitstel eindigt uiterlijk eind dit jaar. En zodra het uitstel afloopt, verwacht de fiscus dat ondernemers weer op tijd hun nieuwe belastingschulden betalen. Dat gaat dus bijvoorbeeld om de BTW-rekening over het 4e kwartaal van 2020 of loonheffingen over december 2020.

Voor ondernemers die tegen die tijd nog niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen luidt het advies van de fiscus om regulier uitstel van betaling aan te vragen of een betalingsregeling af te spreken.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png