Schets beleid ‘betalen naar gebruik’ auto komt in juli

Het kabinet zal in juli zijn ideeën op papier zetten over ‘betalen naar gebruik’, ook wel bekend als rekeningrijden. Dat blijkt uit een brief van het ministerie van Financiën met daarin de geplande beleidsvoornemens en wetsvoorstellen voor de rest van het jaar.

De term ‘rekeningrijden’ heeft in het verleden al tot hóógoplopende discussies geleid. Inmiddels heet het systeem ‘betalen naar gebruik’, maar het concept is hetzelfde: de heffing hangt af van het gebruik van de auto.

Het kabinet heeft al in het regeerakkoord vastgelegd dat het de komende jaren de weg vrij wil maken om in 2030 een systeem van betalen naar gebruik in te voeren. Nu is duidelijk dat Financiën in juli een zogeheten hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer wil sturen over dit onderwerp. Zo’n brief schetst doorgaans de hoofdlijnen van het beleid die het kabinet nu voor ogen heeft, als een soort startschot voor een dialoog in het parlement.

Het is uiteraard nu nog de vraag welke kant het op gaat met het beleid. Wel heeft het vorige kabinet eind vorig jaar nog een beeld geschetst van de mogelijke afwegingen en knelpunten voor de toekomst van de autobelastingen. Zo brengen de brandstofaccijnzen minder op doordat er steeds meer elektrische auto’s bij komen, bijvoorbeeld als auto van de zaak.Ook is de vraag hoe de belastingheffing kan bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat laatste is natuurlijk ook een belangrijk doel van het nieuwe kabinet.
Aangezien het plan voor betalen naar gebruik in het ‘klimaathoofdstuk’ van het regeerakkoord stond, is het zeker niet ondenkbaar dat de heffing óók gekoppeld gaat worden aan de uitstoot van de auto.

Enkele andere stukken die Financiën – naast uiteraard het Belastingplan 2023 – nog dit jaar naar de Tweede Kamer wil sturen zijn:

  • Plan van aanpak voor een onderzoek naar 0% BTW op groent en fruit (juli).
  • Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (september).
  • Jaarplan Belastingdienst 2023 (november).
  • Voorstel implementatie Europese richtlijn kleineondernemersregeling (december).

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Leaseauto_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png