De Tweede Kamer heeft op 13 september 2022 het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap aangenomen

Er werden geen amendementen en moties aangenomen. Indien de Eerste Kamer het wetsvoorstel eveneens aanneemt dan gaat deze al veel besproken en beschreven wetgeving per 1 januari 2023 definitief in.

Het wetsvoorstel strekt ertoe excessief lenen bij de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders en andere aanmerkelijkbelanghouders te ontmoedigen. Indien de totale som van de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 700.000 bedraagt, wordt dat meerdere op grond van die maatregel in de vorm van een fictief regulier voordeel als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen. Indien een lening een eigenwoningschuld vormt voor de aanmerkelijkbelanghouder, wordt deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk uitgezonderd.

U heeft tot 31 december 2023 de tijd om de “pijn te verzachten dan wel te voorkomen”.

Er bestaan meerdere wegen naar Rome, het vergt casuïstisch maatwerk.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Excessief_lenen_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png