Zakelijk kosten van verteer, wat kunt u nog aftrekken?

Als u zakelijk onderweg bent, maakt u natuurlijk ook kosten. Over de aftrekbaarheid daarvan moest de rechter zich onlangs weer opnieuw buigen. Wat nu?

Zoals u weet, zijn kosten die u maakt als ondernemer voor de inkomstenbelasting of als resultaatgenieter, beperkt aftrekbaar. Het gaat dan om de zogenaamde ‘gemengde kosten’ die naast een zakelijk karakter ook een privé-element in zich hebben, zoals voedsel (zakelijke etentjes inclusief fooien en drank (koffie, thee, fris, melk, e.d.)). Voor dergelijke kosten geldt er een drempel van € 4.800 (2022). In plaats van deze drempel mag u ook kiezen om 80% van de kosten in aftrek te nemen.

Recentelijk heeft Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2022:513) echter geoordeeld dat kosten van verteer die gemaakt worden tijdens een verblijf elders, niet (beperkt) aftrekbaar zijn van de fiscale winst. Wat nu?

Een ondernemer met een eenmanszaak is voor zijn werk geregeld langere tijd bij cliënten op locatie werkzaam. Gedurende deze tijd maakt hij kosten van huur van een kamer of studio. Naast deze kosten maakt hij kosten voor eigen verteer (ontbijt, lunch, diner). Deze kosten heeft hij ten laste van de winst gebracht, rekening houdende met de aftrekbeperking voor gemengde kosten. De inspecteur is het hier niet mee eens en schrapt de kosten van verteer. De ondernemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat de uitgaven in de ondernemingssfeer liggen. De uitgaven voor voedsel en drank behoren immers tot de persoonlijke sfeer van de ondernemer. Het zijn namelijk uitgaven die gedaan worden ter voorziening in het levensonderhoud van de ondernemer. Niet in geschil is dat de kosten van het verblijf (huur van een kamer en studio) van de ondernemer zakelijk zijn.

Hof Den Haag is van oordeel dat de eigengemaakte verteerkosten van de ondernemer niet berusten op zakelijke overwegingen. De eigengemaakte verteerkosten hebben vanwege de noodzaak om te eten en te drinken een overheersend privékarakter. Hierbij maakt het geen verschil of de ondernemer de maaltijd elders gebruikt vanwege zijn verblijf daar of dat hij de maaltijd thuis gebruikt. Ook het feit dat de eigen verteerkosten tijdens zijn verblijf elders hoger zijn dan wanneer de ondernemer thuis zijn maaltijd zou nuttigen, leidt er niet toe dat de kosten deels in aftrek kunnen worden gebracht.

Ook de vergelijking die de ondernemer aanhaalde dat een werkgever dergelijke kosten van zijn werknemer wel in aftrek kan nemen, faalt in dit beroep. Ondernemers en werknemers verkeren ten aanzien van het in aftrek brengen van kosten en het al dan niet onbelast ontvangen en verstrekken van vergoedingen, feitelijk en rechtens niet in dezelfde situatie, waardoor er geen sprake is van gelijke gevallen.

Wat betekent dit voor u?
Op grond van deze uitspraak is het voor de kostenaftrek dus van belang of de kosten van verteer die u zelf maakt, al dan niet als zakelijk kunnen worden aangemerkt. Zo zijn de kosten van eten en drinken die u onderweg nuttigt omdat u zakelijk onderweg bent, evenmin aftrekbaar als de kosten van eten en drinken tijdens een zakelijk verblijf elders.
Een privé-uitgave wordt immers geen zakelijke uitgave, ook al wordt deze uitgave veroorzaakt door handelen binnen de onderneming.

Indien er een zakelijk belang is om uit eten te gaan, zoals een zakenlunch of zakendiner met relaties, dan zijn de kosten aan te merken als zakelijk. Omdat u hier ook een privévoordeel van heeft, kunt u deze kosten volgens de regels van de gemengde kosten beperkt in aftrek nemen. 

Vermeld altijd de naam van de zakenrelatie op de factuur of bon. Zo toont u het zakelijk karakter aan. 

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Zakelijke_kosten_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png