Btw als de klant de factuur in termijnen wil betalen

Wellicht vraagt een afnemer u of hij zijn aankopen in termijnen mag betalen.
Maar hoe zit het dan met de btw en hoe kunt u risico’s zo goed mogelijk voorkomen?

De coronacrisis hakt er bij veel ondernemers fors in. Het is dan ook niet verwonderlijk als u te maken heeft met afnemers die vragen of ze u ook in termijnen mogen betalen. Logisch, maar hoe zit het dan met de btw?

Als u een goed of dienst levert, is het uitgangspunt dat u de btw verschuldigd bent in het tijdvak dat u de prestatie verricht. Bent u verplicht een factuur uit te reiken, dan is het tijdvak van factureren beslissend of uiterlijk 15 dagen na de maand waarin de prestatie is verricht. U bent verplicht te factureren als uw afnemer een ondernemer is en bij rechtspersonen die geen ondernemer zijn, zoals een stichting. Bij particulieren bent u in beginsel niet verplicht om een factuur uit te reiken, op een enkele uitzondering na. 

Wanneer uw afnemer betaalt en/of uw afnemer in termijnen betaalt, is voor de afdracht van uw btw in beginsel dus niet van belang.

Als u het kasstelsel toe moet passen, is het hiervoor genoemde niet van toepassing. U berekent dan de btw op basis van uw kas- en bankadministratie. U berekent de btw over de inkomsten die in het tijdvak waarover u aangifte doet, daadwerkelijk zijn bijgeboekt op uw bankrekening of ontvangen zijn in uw kas. Het kasstelsel is met name bedoeld voor ondernemers die aan particulieren leveren en is bijv. verplicht voor fietsenmakers en de horeca. Ondernemers die het kasstelsel toepassen, kunnen bij betaling in termijnen dus ook de btw gespreid afdragen.

Ondernemers die het kasstelsel niet toe mogen passen, ondervinden met betrekking tot de btw nadelige gevolgen van het betalen in termijnen. Ze moeten immers de btw al afdragen, nog voordat de hele factuur betaald is. Dit betekent dat ze de btw zelf geheel of deels moeten voorfinancieren en dat terwijl de afnemer de hele btw al wel mag aftrekken.

Een oplossing is bij een betaling in termijnen af te spreken dat er bij de eerste termijn al wel de hele btw betaald wordt. U hoeft dan de btw niet voor te financieren en de afnemer leidt geen nadeel, omdat hij ook de volledige btw al kan verrekenen.

U levert een machine van € 30.000 exclusief btw die in vijf termijnen van € 6.000 betaald mag worden. Bij de eerste termijn van € 6.000 brengt u tevens € 6.300 (€ 30.000 x 21%) aan btw in rekening. De totale eerste termijn bedraagt dan € 6.000 + € 6.300 = € 12.300.
De vier volgende termijnen bedragen ieder € 6.000.

Los van de voorfinanciering van de btw brengt betalen in termijnen uiteraard risico’s voor u met zich mee. Er bestaat immers altijd de mogelijkheid dat uw afnemer vanwege financiële moeilijkheden niet meer betaalt of slechts een deel van de factuur kan betalen.

U zult dit risico moeten afwegen tegen het verliezen van een afnemer. Voor de btw die uw afnemer niet betaalt, bestaat een speciale regeling. U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar beschouwd uiterlijk één jaar na de afgesproken uiterste betaaldatum. Deze regeling is niet beschikbaar als u het kasstelsel toepast.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Rekenmachine_-_BTW_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png