Tussen 2021 en eind 2025 oudere werknemer ontslaan

Tussen begin 2021 en eind 2025 bent u minder snel extra kosten kwijt als u een oudere werknemer ontslaat. Hoe zit de vork in de steel?

De loonbelasting kent een regeling die kort samengevat inhoudt dat wanneer u een oudere werknemer ontslaat en een bedrag meegeeft, u als werkgever 52% heffing moet betalen over het aan de werknemer uitkeerde brutobedrag. Daarnaast draagt u ook gewoon de normale loonheffing af op de uitkering en betaalt u de werknemer alleen het nettobedrag. De reden voor invoering van deze regeling (de zogenaamde ‘regeling voor vervroegde uittreding’ of RVU) was dat men via de loonbelasting werkgevers wilde stoppen die oudere werknemers eerder wilden laten stoppen vanwege hun leeftijd.

De RVU-heffing is niet verschuldigd in een van de drie hiernavolgende gevallen.

  1. Als het bedrag dat de werknemer vanaf uit dienst gaan tot het bereiken 55 jaar jaarlijks niet meer is dan 100% van het oude salaris en het geld op is voor het bereiken van 55 jaar.
  2. De werknemer krijgt samen met WW-rechten, vroegpensioen en andere rechten niet meer dan 70% van zijn oude inkomen tot aan 24 maanden voor de pensioendatum.
  3. De reden van ontslag hangt niet samen met de leeftijd, maar met een andere reden, bijv. het functioneren van de werknemer of het opheffen van de afdeling waarin deze werkt.

Ontslaat u dus een oudere werknemer, in de praktijk vaak een werknemer van 55 jaar of ouder, dan is het altijd goed opletten of de ontslaguitkering en/of de transitievergoeding u geen 52% extra kost! 

Tip: Er ligt inmiddels een wetvoorstel om deze extra heffing de komende paar jaren te matigen. Het is onze verwachting dat deze wet ongewijzigd zal worden ingevoerd, omdat alle belanghebbenden hier al uitvoerig over gesproken hebben. Het wetsvoorstel ligt inmiddels bij de Eerste Kamer.

Wanneer u een werknemer ontslaat die drie jaar of minder voor zijn pensioen zit, is de uitkering van maximaal € 21.200 voor elk heel jaar dat hij eerder stopt met werken, vrijgesteld van de RVU-heffing van 52% Dat scheelt toch een mooie slok op een borrel.

De versoepeling geldt alleen wanneer er in principe wel een RVU van toepassing is. Heeft u de werknemer ontslagen omdat u, bijv. wegens corona, nu geen werk meer voor hem heeft, dan is dat niet vanwege de leeftijd en geldt de RVU-heffing toch al niet. Dat is ook zo wanneer de werknemer bijv. al jaren niet goed functioneert en u een dossier heeft waaruit dit blijkt (denk aan brieven en e-mails waarin u de werknemer waarschuwt, gespreksverslagen, e.d.).

In het wetsvoorstel staat duidelijk dat het niet de bedoeling is dat, met deze regeling, werknemers in de WW terechtkomen terwijl ze niet meer werken. Wij achten het ook waarschijnlijk dat het UWV strenger gaat toetsen of de werknemer wel onvrijwillig werkloos is (heeft hij zich voldoende verzet?) en echt wel beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. 

Let op! Om deze controle makkelijker te maken moet u met ingang van 2021 op de aangifte loonheffingen de RVU-betalingen apart vermelden.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Ontslag_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png