Elektrische auto van de zaak, hoe fiscaal bekeken omgaan met de kosten van de laadpaal bij de werknemer thuis?

Het aandeel volledig elektrische auto’s van de zaak stijgt. Wat moet u doen met de door u betaalde kosten van de laadpaal bij de werknemer thuis? Wanneer keurt de fiscus goed dat er geen sprake is van belast loon hiervoor?

Via een recent besluit (Stcrt. 2022-24901) legt de Belastingdienst uit hoe het zit met de laadpaal. Als u deze bij de werknemer thuis laat installeren, dan is het afhankelijk van de situatie hoe om te gaan met de kosten daarvan. Er zijn drie situaties:

  1. u heeft een auto ter beschikking gesteld aan de werknemer. Hij rijdt op kalenderjaarbasis meer dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak. De werknemer heeft een bijtelling voor van het privégebruik van de auto van de zaak;
  2. de werknemer rijdt met een ter beschikking gestelde auto aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer privé op kalenderjaarbasis. De werknemer heeft geen bijtelling; of
  3. de werknemer rijdt met een eigen volledig elektrische auto.

Ad 1. Bij uw werknemer die met de auto van de zaak meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, zijn de kosten van de laadpaal onderdeel van de gebruikskosten van de auto. Voor het plaatsen van de laadpaal bij de werknemer thuis hoeft u geen extra loon in natura bij de werknemer in aanmerking te nemen. Het maakt daarbij niet uit of de laadpaal is opgenomen in de catalogusprijs van de auto. De Belastingdienst geeft aan dat doorgaans het plaatsen van een laadpaal niet is opgenomen in de catalogusprijs van de (semi-)elektrische auto.

Ad 2. Als uw werknemer niet meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt met de auto van de zaak, dan is een bijtelling voor privégebruik niet aan de orde. Hoe moet u dan omgaan met de kosten van de laadpaal? Ook in dat geval keurt de Belastingdienst goed dat uw werknemer geen loon geniet. De kosten van de laadpaal zijn kosten voor het zakelijk gebruik van de auto. De goedkeuring geldt in beginsel niet voor de benodigde elektriciteit. Dat is in principe loon van de werknemer. Echter, als u met uw werknemer afspreekt dat hij de feitelijk verbruikte elektriciteit voor een ter beschikking gestelde auto tegen kostprijs doorlevert aan u, dan is er geen sprake van loon. Dat geldt ook voor de kosten van een meter om het feitelijke verbruik te kunnen vaststellen.

Ad 3. Als de werknemer met een eigen auto rijdt, dan mag u, net als bij een werknemer die rijdt met een auto op fossiele brandstof, maximaal € 0,21 per zakelijke kilometer (inclusief de woon-werkkilometers) vergoeden. Dat bedrag is inclusief elektriciteit en de kosten van de aanpassing in de meterkast. Als u meer vergoedt, dan is dat loon van de werknemer. Dat loon kunt u aanwijzen voor de werkkostenregeling en komt dan ten laste van de vrije ruimte. Een vaste vergoeding voor de kosten van elektriciteit is mogelijk als deze is gebaseerd op de kostprijs die uw medewerker aan de elektriciteitsmaatschappij betaalt. Deze mag niet zijn gebaseerd op een gemiddelde prijs.

Volgens de ANWB kan de levensduur van een laadpaal langer zijn dan de gemiddelde leasetermijn van een auto. Dus de laadpaal heeft dan een restwaarde als u bij het einde van het dienstverband de laadpaal niet terughaalt of als u geen elektrische auto meer ter beschikking stelt aan de werknemer. Als u met uw werknemer afspreekt dat de laadpaal moet worden teruggegeven bij het einde van het dienstverband of als u geen elektrische auto meer ter beschikking stelt en uw werknemer geeft de laadpaal niet terug, dan vormt de laadpaal loon in natura dat in de loonheffing moet worden betrokken. De restwaarde van de laadpaal is gelijk aan de waarde in het economisch verkeer.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Electrische_auto.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png