Tradities moet je niet verbreken, zeker in Den Haag niet

Dus zijn de belastingplannen weer vroegtijdig uitgelekt.

Wij volgen, zoals u gewend bent, de actuele ontwikkelingen op de voet voor u.

Het kabinet gaat circa € 15 miljard steken in lastenverlichting voor burgers als  compensatie voor de hoge inflatie. Bedrijven en vermogenden gaan de rekening betalen.

Dit zijn de uitgelekte maatregelen (niet limitatief):

Inkomstenbelasting:

 • Het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting gaat omlaag.
 • De arbeidskorting (een korting op de te betalen inkomstenbelasting door werkenden) gaat omhoog.
 • Het belastingtarief in box 3 (vermogen) wordt stapsgewijs verhoogd van 31% naar 34%.
 • De zelfstandigenaftrek (een aftrekpost voor ondernemers) wordt versneld afgebouwd.
 • Dga's gaan meer belasting betalen: de zogenaamde doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft. Nu mag een dga zijn loon nog 25% lager vaststellen dan het gebruikelijke loon voor zijn werkzaamheden. Door deze marge af te schaffen betalen dga's 
  automatisch meer belasting in box 1.

Vennootschapsbelasting:

 • Het tarief van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting (winst tot € 200.000) gaat omhoog van 15% naar 19%.

Toeslagen:

 • Huur- en zorgtoeslag gaan omhoog. Bij de zorgtoeslag gaat het om ruim € 400 op jaarbasis en bij de huurtoeslag om € 200.
 • Het kindgebonden budget gaat omhoog (inkomensafhankelijk). Hiervoor is € 750 miljoen gereserveerd.

Energie:

 • De tijdelijke verlaging van de brandstofaccijnzen (€ 0,17 per liter benzine en € 0,11 per liter diesel) blijft ook in de eerste 6 maanden van 2023 van kracht.
 • De verlaging van de belasting op energie geldt ook in 2023.
 • De energietoeslag voor minima (€ 1.300 in 2022) geldt ook in 2023.
 • Energiebedrijven gaan een hogere mijnbouwheffing (een belasting op het winnen van olie en gas) betalen.

Lonen en uitkeringen:

 • Het minimumloon stijgt met 10% in één keer. Dat is meer en veel sneller dan de in het coalitieakkoord afgesproken 3 stappen van 2,5%.
 • Veel uitkeringen (waaronder AOW en bijstand) zijn aan het minimumloon gekoppeld en zullen dus meestijgen.
 • De uitwonende beurs voor studenten stijgt met € 135 per maand voor studiejaar 2023-2024.

Overig:

 • De overdrachtsbelasting gaat omhoog. Dit geldt echter niet voor woningen.
 • Verhuurders van vastgoed moeten meer belasting gaan betalen.

Er is van verschillende kanten aangedrongen om nog dit jaar over te gaan tot meer koopkrachtreparatie omdat veel huishoudens in de problemen komen. Dat is volgens het kabinet uitvoeringstechnisch echter niet mogelijk.

Pas met Prinsjesdag zullen de officiële stukken bekend gemaakt worden en dan weten we zeker welke maatregelen er komen.

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u “the day after” direct informeren middels onze nieuwskanalen en nieuwsbrieven.

Volg onze nieuwsberichten en website op de voet.  

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Prinsjesdag.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png