Gebruik de werkkostenregeling in uw voordeel, maar reken wel!

Via de werkkostenregeling is een vergoeding of verstrekking onbelast. Wel kunt u met de eindheffing van 80% te maken krijgen, tenzij u kiest voor bruteren. Wat zijn de effecten van deze keuze en wanneer kiest u voor welke mogelijkheid?

Een vergoeding of verstrekking aan uw werknemer is via de werkkostenregeling belastingvrij. Denk aan een leuke bonus, die u dan netto kunt uitkeren. Blijft u binnen de vrije ruimte, dan betaalt u als werkgever ook geen belasting. Schiet u hier overheen, dan betaalt u 80% belasting via de eindheffing. Wilt u dit niet, dan kunt u de vergoeding of
verstrekking ook tot het loon rekenen en de extra belasting voor uw rekening nemen. U betaalt dan bruto een extra bedrag, zodat de werknemer hetzelfde netto overhoudt. Wanneer is dit bruteren voordeliger en waar hangt dit van af?

Om te bepalen wanneer u de eindheffing van 80% moet betalen, moet u eerst uw vrije ruimte berekenen. Deze bedraagt in 2022 1,7% van uw loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere. 

Geeft u in 2022 meer uit aan vergoedingen en verstrekkingen, dan betaalt u als werkgever 80% belasting over het meerdere. Het is dus altijd voordelig om eerst uw vrije ruimte te benutten.

U kunt kiezen of u een vergoeding of verstrekking onderbrengt in de werkkostenregeling en boven de vrije ruimte 80% belasting betaalt, ofwel deze bruteert. Wat voordeliger is, hangt onder meer af van het loon van de betreffende werknemer.

Uw werknemer betaalt meer belasting over een extraatje naarmate zijn loon hoger is. Niet alleen het belastingtarief is hiervoor echter bepalend, maar ook de heffingskortingen. Deze nemen naarmate het inkomen stijgt eerst toe, maar later weer af.
De heffingskortingen betekenen dat werknemers met een inkomen tot zo’n € 20.000 over een extraatje maar weinig belasting hoeven te betalen.

VOORBEELD: U wilt uw werknemer een bonus van € 1.000 netto geven. Zijn jaarsalaris bedraagt € 30.000. Als u bruteert, kost dit u € 1.680. Per saldo € 120 minder dan de eindheffing van € 800. Betreft het echter een parttimer met een jaarsalaris van € 15.000,
dan kost bruteren u maar € 1.094. Dit is dus ruim € 700 minder dan de eindheffing.

Als u de eindheffing niet toepast, moet u over een vergoeding of verstrekking ook premies werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet betalen. De omvang verschilt onder meer per sector, maar ligt meestal tussen de 15 en 20%. U betaalt deze premies echter tot het premiemaximum, dat in 2022 € 59.706 bedraagt. Meer betaalde premie resulteert bijv. bij arbeidsongeschiktheid wel weer tot een hogere uitkering. Ook dit aspect moet bij een keuze worden meegenomen.

Met name voor werknemers met een lager inkomen kan een bonus ook effect hebben op te ontvangen toeslagen. Stel dat uw werknemer met een inkomen van € 30.000 per jaar ook huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget ontvangt. Een gebruteerde bonus van € 1.000 netto kan dan zomaar ruim € 800 aan toeslagen schelen, zodat uw werknemer er in dat geval nog geen € 200 op vooruitgaat. 

Daarom is het ook van belang het eventuele recht op toeslagen te betrekken bij de keuze om een extraatje onder te brengen in de werkkostenregeling of juist niet.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Werkkostenregeling_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png