Nieuwe BTW-regels internationale internetleveringen per 1-1-2021

Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft het wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ingediend bij de Tweede Kamer.
Dit wetsvoorstel wijzigt onder andere de btw-heffing bij intracommunautaire afstandsverkopen.

Bij een ‘intracommuntaire levering’ verkoopt een in Nederland gevestigde onderneming goederen aan een BTW-ondernemer in de Europese Unie (aangetoond door verificatie van het BTW-identificatienummer van de afnemer). De goederen moeten daadwerkelijk van Nederland naar de EU-lidstaat van bestemming zijn vervoerd.

Bij ‘afstandsverkopen’ levert een in Nederland gevestigde ondernemer goederen of diensten aan een niet-BTW-ondernemer (meestal een particulier) in de EU. Daarbij moet de verzending of het vervoer van de goederen door de leverancier worden verricht of geregeld. Onder de huidige regels zijn intracommunautaire afstandsverkopen vaak belast in de lidstaat van de verkoper. De lidstaat van de consument mag doorgaans
alleen BTW heffen als een bepaalde jaarlijkse omzetdrempel is overschreden. De BTW op afstandsverkopen moet in Nederland worden afgedragen. De problematiek speelt onder andere bij internationaal opererende webshops.

Het wetsvoorstel van Vijlbrief bepaalt dat intracommunautaire afstandsverkopen worden belast in de lidstaat van de consument. Dat is de lidstaat waar de goederen zich bevinden op het tijdstip van aankomst van de verzending of het vervoer naar de afnemer. De desbetreffende ondernemers zullen dus veel vaker dan nu BTW-aangifte moeten doen in alle lidstaten waar ze goederen leveren aan consumenten. De wetgever wil echter de verzwaring van de administratieve lasten zoveel mogelijk voorkomen. Daarom kunnen ondernemers vanaf de inwerkingtreding voor een alternatief kiezen. Daarbij geven zij de buitenlandse BTW over de internetverkopen in hun eigen lidstaat aan. De betaling vindt plaats via het éénloketsysteem. De fiscale autoriteiten van de lidstaten gaan de afgedragen BTW vervolgens onderling verrekenen.

Met de invoering van de richtlijn (per 1-1-2021, maar uiterlijk op 1-7-2021) wordt de vrijstelling van BTW voor de invoer van goederen met een geringe waarde afgeschaft.
Dat zijn goederen met een waarde tot € 22. Wanneer een Nederlandse consument voor
€ 10 een telefoonhoesje koopt uit China, rust daarop door de invoervrijstelling geen BTW.
Vanaf 2021 moet deze consument in verband met de invoer van het hoesje in Nederland echter € 2,10 aan BTW betalen. Er komt wel de mogelijkheid dat de Chinese leverancier
de BTW inzake de invoer afwikkelt. En er komt een speciale regeling voor postzendingen.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

BTW_facebook_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png