Laat de aftrekposten van de Energielijst 2020 niet liggen!

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2020 vastgesteld. Deze lijst bevat investeringen die vanaf 1 januari 2020 in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De nadruk ligt op maatregelen voor het bevorderen van de klimaat- en energietransitie.

Organisaties kunnen mogelijk fiscaal aftrek krijgen via de EIA als de investeringen die zij van plan zijn te doen, voorkomen op de Energielijst 2020. In 2020 is het EIA-budget – wederom € 147 miljoen – ook bedoeld voor maatregelen die passen in het Klimaatakkoord, zoals investeringen in CO2-beperkende maatregelen.

Ten opzichte van de Energielijst 2019 zijn er wijzigingen in de categorieën ‘Energietransitie en CO2-emissiereductie’, ‘Gebouwde omgeving’, ‘Processen’, ‘Transportmiddelen’ en ‘Duurzame energie’. Zo zijn onder andere de eisen opgenomen waaraan een emissiereductieplan moet voldoen, hebben warmtepompen op aardgas plaatsgemaakt voor elektrisch aangedreven alternatieven en zijn accu’s voor opslag van duurzame elektriciteit uitgesloten voor transportmiddelen.

De EIA – bedoeld voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige organisaties – levert naast een lagere energierekening gemiddeld zo’n 11% voordeel op. Ook een vennootschapsbelastingplichtige overheidsonderneming, stichting of vereniging kan er dus gebruik van maken. De volgende kosten komen in aanmerking voor de EIA: aanschafkosten, voortbrengingskosten, kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen, en kosten voor een energieadvies, een Energie Prestatie Advies (EPA) of een actieplan voor elektromotoren. Het meldingsbedrag moet minimaal € 2.500  bedragen en het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per organisatie is € 122 miljoen.

Het is voor ondernemers overigens ook mogelijk om fiscale aftrek te krijgen voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren.

Aanvragen voor de EIA verlopen via RVO.nl.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Energie_FB_Link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png