Maak papieren schenking niet te duur

Als voor u vast staat dat uw vermogen wilt overdragen aan uw kinderen is schenken op papier wellicht een optie.

Let er dan wel op dat u de fiscale voorwaarden in acht neemt en uw schenking niet onnodig duur maakt. Waar moet u dan op letten?

Velen van ons willen op latere leeftijd hun vermogen grotendeels overdragen aan hun kinderen, het liefst zonder dat de fiscus hiervan een groot deel opeist. Dat kan door jaarlijks gebruik te maken van de schenkvrijstelling. Op deze manier blijft het geschonken vermogen namelijk onbelast.

Een probleem kan zich echter voordoen als een flink deel van het vermogen vastligt in bijvoorbeeld de eigen woning, uw onderneming of nog niet te innen vorderingen. In deze gevallen kan een schenking op papier uitkomst bieden. Hoe dan verder?

Bij een schenking op papier schenkt u een bepaald bedrag en leent u hetzelfde bedrag direct weer terug. Daarbij legt u vast dat deze lening opeisbaar is bij uw dood. Per saldo verandert er dus niets, maar op deze manier neemt uw vermogen wel af en betalen uw erfgenamen later minder erfbelasting. Uw erfgenamen hebben bij uw dood namelijk een vordering op u en hoeven hierover geen belasting te betalen. 

Als u gebruikmaakt van de jaarlijkse schenkvrijstelling, is het zelfs mogelijk dat uw erfgenamen op deze manier uw vermogen erven zonder belasting te betalen.

Omdat u het bedrag dat u schenkt weer terugleent, is het wettelijk bepaald dat u hierover een rentevergoeding moet betalen van 6%.

Betaal deze rentevergoeding ook daadwerkelijk, want anders voldoet u niet aan de fiscale voorwaarden. De rentevergoeding betekent overigens dat u ook op deze manier vermogen overdraagt, want als u meerdere jaren achter elkaar grote bedragen schenkt, loopt ook de rentevergoeding flink op.

De ontvangers van de schenking, dit zijn meestal de kinderen, worden op papier rijker en moeten dus ook meer belasting gaan betalen in box 3 over hun vermogen. Hoeveel belasting men extra betaalt, is afhankelijk van de omvang van het vermogen. Maximaal kan dit oplopen tot zo’n 1,7% van het vermogen. Dit is een stuk minder dan de rentevergoeding van 6%, dus dat hoeft de schenking niet in de weg te staan.

Bij een schenking op papier is een notariële akte vereist.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Schenken_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png