Wat als de koper van uw woning de levering wil uitstellen?

Om starters op de woningmarkt meer kans te geven, wil het kabinet dat starters vanaf 1 januari 2021 worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
Hoe zit dat en waar moeten de (ver)kopers rekening mee houden als zij de levering willen uitstellen?

In het Belastingplan 2021 is opgenomen dat er een zogenaamde ‘startersvrijstelling’ voor de overdrachtsbelasting zal worden ingevoerd. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, moet de koper aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Op de datum dat de woning bij de notaris wordt overgedragen, moet de koper meerderjarig zijn, maar jonger dan 35 jaar.
  • De koper moet de woning kopen om er zelf te gaan wonen.
  • De koper heeft nog niet eerder gebruikgemaakt van deze vrijstelling.
  • De overdracht van de woning vindt plaats na 1 januari 2021.

Ook jonge mensen van 18 tot 35 jaar die nu al een eigen woning hebben en een andere woning kopen, kunnen eenmalig gebruikmaken van deze ‘startersvrijstelling’ van de overdrachtsbelasting.

Het komt natuurlijk voor dat twee mensen samen een huis kopen en een van beide is ouder dan 35 jaar en de ander is jonger dan 35 jaar. In dat geval krijgt de partner die jonger is dan 35 jaar de vrijstelling voor het deel dat hij of zij koopt. De andere partner moet in dat geval de ‘normale’ overdrachtsbelasting van 2% betalen.

Voor een koper die nu een huis heeft gekocht waarbij de overdracht is afgesproken voor 1 januari 2021, kan het gunstig zijn om de overdracht uit te stellen tot 2021. Waar moet de (ver)koper in dat geval rekening mee houden?

Voor de koper is het van belang dat de hypotheekofferte lang genoeg geldig is. Als dit niet zo is, zal er een nieuwe hypotheekofferte geregeld moeten worden.
Als de koper een nieuwe hypotheekofferte moet vragen, loopt hij het risico dat de bank de nieuwe aanvraag afwijst en/of een hogere rente aanbiedt. Ook kan het niet doorgaan
van de hypotheekofferte annuleringskosten met zich meebrengen of de hypotheek moet verlengd worden en dit kan dan ook weer extra kosten met zich meebrengen (bereidstellingsprovisie).

Sommige verkopers stellen voor het voordeel te delen. Wees hier voorzichtig mee. Er is immers altijd een kans dat deze aanpassing niet doorgaat, waardoor de volledige overdrachtsbelasting betaald moet worden.

Als verkoper ontvangt u de koopsom later, waardoor u wellicht in de problemen komt (bijv. als u een ander huis gekocht heeft).

Voor u als verkoper betekent het later overdragen van de woning extra kosten. De lasten van de hypotheek op de oude woning en ook de lasten van een eventuele overbruggingshypotheek lopen langer door. Laat u goed adviseren over de voor- en nadelen in uw situatie.

Daarnaast is het de vraag of u als verkoper akkoord wilt gaan zonder er zelf beter van te worden. Stel de koper om voor het belastingvoordeel van de koper te delen. 

Gaat u als verkoper akkoord met een latere overdrachtsdatum, bevestig dit dan schriftelijk.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Woning_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png