Is speculeren met cryptovaluta belast als inkomen of winst?

De handel in cryptovaluta neemt al jaren toe. Maar is de winst die u met dergelijke handel behaalt ook belast? Zo ja, waar hangt dit van af en maakt het nog verschil of u al dan niet in een BV zit? Wat vond de rechter onlangs?

Als u handelt in bitcoins, bent u allang geen uitzondering meer. De handel in cryptovaluta neemt al jaren achtereen toe. Naast bitcoins gaat het daarnaast ook om cryptovaluta als Ethereum, Kyber en Maker. Maar wat nu als u meer dan incidenteel handelt in dergelijke valuta, is dit dan belast?

Voor het antwoord op deze vraag is het van belang of er fiscaal gezien een bron van inkomen is. Daarbij is het vooral van belang of er redelijkerwijs een voordeel is te verwachten. De Belastingdienst vindt dat dit met betrekking tot de handel in cryptovaluta sterk afhangt van de feiten en omstandigheden en bijv. van de vraag hoeveel computers er worden gebruikt als een handelaar zich toelegt op het zogenaamde ‘minen’ van cryptomunten. Is er sprake van speculeren en is het resultaat niet te beïnvloeden door de te verrichten arbeid, dan is er geen bron van inkomen en is belastingheffing dus niet aan de orde. Anderzijds betekent dit dat speculatieverliezen dan ook niet tot een fiscaal verlies leiden.

Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting speculeert met duurzaam overtollige middelen, telt het resultaat ervan niet mee in uw winst of verlies. Duurzaam overtollige middelen behoren namelijk verplicht tot uw privévermogen en dus tot box 3. Is er sprake van beleggen met tijdelijk overtollige middelen op een zodanige wijze dat deze weer tijdig binnen de onderneming beschikbaar kunnen zijn, dan telt het resultaat wel mee voor de winst.

Speculeert u binnen uw BV met vermogen uit uw BV, dan is het resultaat wel van invloed op de winst en is verlies dus aftrekbaar van de winst. Een BV drijft zijn onderneming namelijk met het gehele vermogen. Uit alle transacties moet wel blijken dat er met vermogen van de BV is gehandeld.

Hieruit blijkt dat het sterk van de omstandigheden afhangt of er bij speculeren al dan niet sprake is van belastbaar resultaat. Dat geldt ook voor speculeren met cryptovaluta. Onlangs kwam een zaak voor de rechter, waarbij een belastingplichtige in zijn vrije tijd een algoritme had ontwikkeld met betrekking tot het handelen in cryptovaluta. Door gebruik te maken van imperfecties op de cryptovalutamarkten en het maken van koerswinsten, was het hem in 2017 gelukt hiermee ruim € 10,6 miljoen te verdienen. Hiermee waren jaarlijks tienduizenden transacties gemoeid. De vraag was of de speculatiewinst belast behoorde te worden. De inspecteur vond van wel, de belastingplichtige van niet.

De rechter stelde vast dat er geen sprake was van structureel positieve resultaten die verband hielden met de verrichte arbeid. Het positieve resultaat was veeleer te danken aan de wisselende koersen, waarop de belastingplichtige geen invloed had, dan aan het ontwikkelde algoritme. Dit bleek onder meer uit het feit dat er een jaar later juist aanzienlijke koersverliezen waren geleden. Er was redelijkerwijs dus geen voordeel te verwachten, aldus de rechter, dus was er geen bron van inkomen en was belastingheffing dan ook niet aan de orde

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Crypto_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png