Schuiven met BTW, not done!

Er zijn genoeg ondernemers die af en toe eens financieel klem zitten. De omzet stokt, de kosten vallen flink tegen, of er moeten privé onvoorzien extra uitgaven worden gedaan. De omzet wordt maar deels aangegeven, zodat er minder btw en winstbelasting hoeft te worden afgedragen en/of er worden niet gemaakte kosten opgevoerd. Uiteraard kan dit niet de goedkeuring van de fiscus krijgen, maar ook uw eigen boekhouder of adviseur zal er niet aan mee willen werken.

Dat uw adviseur niet zal meewerken aan creatief boekhouden, ligt voor de hand. Naast ethische bezwaren kan ook een adviseur namelijk als medeplichtige vervolgd worden als hij medewerking verleent aan het doen van valse aangiftes. Uiteraard alleen als duidelijk is dat de adviseur wist of kon weten dat bepaalde zaken niet kloppen. 

Dat u op een adviseur moet kunnen vertrouwen, heeft meer positieve aspecten. Zo krijgt u geen boete als een foute aangifte te wijten is aan een fout van uw adviseur. De te betalen belasting blijft uiteraard wel in stand, alleen de boete vervalt. Duidelijk moet dan wel zijn dat u zelf niet aan de fout heeft bijgedragen.

Bij het indienen van een onjuiste aangifte kunt u rekenen op sancties, wanneer het een en ander ontdekt wordt. Uiteraard moet u de verschuldigde belasting dan alsnog aftikken, maar daarnaast krijgt u een boete en betaalt u over het geheel rente. Bovendien kan de inspecteur in beginsel over een periode van vijf jaar teruggaan. Daardoor loopt de rekening al snel flink op.

Als u financieel een keer klem zit, zijn er, behalve aankloppen bij de bank, ook fiscale alternatieven. Zo kunt u vaak eenvoudig telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een bedrag van maximaal € 20.000. Belastingschulden waartegen u bezwaar heeft gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling heeft gekregen, tellen voor dit bedrag niet mee. Wilt u langduriger uitstel van betaling, dan moet u hiertoe schriftelijk een verzoek indienen. De fiscus vereist dan wel zekerheid, zoals een bankgarantie of hypothecaire zekerheid.

Ervaring leert dat sprekende mensen geholpen kunnen worden. Struisvogels worden “afgeschoten”.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png