Na de bevalling van uw werkneemster

Als uw werkneemster is bevallen en weer aan de slag gaat, heeft u als werkgever een aantal verplichtingen. Denk aan regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden en het kolfrecht als uw werkneemster borstvoeding geeft. Wat nog meer?

Als een werkneemster net bevallen is, moet u daar rekening mee houden als het gaat om de arbeidsomstandigheden. Denk daarbij aan de fysieke belasting van uw werkneemster en aan haar rust- en arbeidstijden.

Niet alleen tijdens de zwangerschap, maar ook tijdens de eerste zes maanden na de bevalling en tijdens de periode dat uw werkneemster borstvoeding geeft, moet de fysieke belasting zo veel mogelijk beperkt worden. Tijdens de zwangerschap gelden hiervoor regels waardoor een werkneemster uiteindelijk niet vaker dan één keer per uur mag bukken, hurken, knielen of staande voetpedalen mag bedienen. Na de bevalling mag de belasting weer langzaam opgebouwd worden. Het gaat dan met name om handelingen, zoals tillen, dragen, duwen en trekken.

De eerste zes maanden na de bevalling heeft uw medewerkster recht op aangepaste arbeids- en rusttijden. Denk daarbij aan de volgende zaken:

  • maximaal tien uur per dienst;
  • maximaal gemiddeld 50 uur per week in een periode van vier weken;
  • maximaal gemiddeld 45 uur per week in een periode van 16 weken;
  • geen nachtdiensten. Dit geldt niet als u aannemelijk maakt dat dit logisch gezien niet mogelijk is.

Als uw medewerkster haar kind borstvoeding geeft, moet u haar tijdens de eerste negen maanden na de bevalling de tijd en ruimte geven om te kolven of borstvoeding te geven. Dit mag zo vaak en zo lang als nodig is, tot maximaal een kwart van haar werktijd. Tijdens het voeden en kolven behoudt uw werkneemster het recht op loon. Uw medewerkster moet wel melden dat zij borstvoeding wil geven en zij moet met u overleggen over wanneer zij dat wil gaan doen. Vraag uw werkneemster al tijdens de zwangerschap of zij van plan is borstvoeding te gaan geven, dan kunt u tijdig overleggen over hoe dat er in de praktijk uit gaat zien.

Als uw werkneemster wil kolven of voeden, bent u verplicht te zorgen voor een geschikte zogenaamde ‘lactatieruimte’. Overleg hierover met uw werkneemster, bij voorkeur al tijdens de zwangerschap. Mocht u geen geschikte lactatieruimte hebben, dan kunt u met haar ook afspraken maken over hoe daarin toch kan worden voorzien, bijv. doordat zij hiervoor naar huis of haar baby gaat. 
U bent verplicht haar deze gelegenheid te geven als u geen geschikte kolfruimte heeft.

  • De ruimte moet voldoende privacy geven en moet van binnenuit kunnen worden afgesloten.
  • De ruimte moet rustig en afgezonderd liggen en er moet ook een (evt. inklapbaar) bed of rustbank staan. Tip. Denk ook aan zaken als een stopcontact voor het kolfapparaat, een koeling om de gekolfde melk te bewaren en een voorziening voor koud en warm stromend water.
  • De ruimte moet hygiënisch en schoon zijn. Daarbij kunt u denken aan voldoende verse lucht en voorzieningen voor klimaatbeheersing en verwarming. Let op. De ruimte mag geen risico’s opleveren door bijv. de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.
  • U mag u dezelfde ruimte door drie of vier werkneemsters laten delen.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Bevalling_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png