Geen minimumtarief en zelfstandigenverklaring voor zzp'er

Het kabinet werkt sinds zijn aantreden aan nieuwe wet- en regelgeving rond zzp'ers. Inmiddels worden veel zelfstandigen geraakt door de coronacrisis. De coronacrisis is uitzonderlijk en valt niet onder normale bedrijfsrisico’s. Tegelijkertijd laat ook deze crisis zien hoe kwetsbaar grote groepen zzp’ers ervoor staan en hoe beperkt de financiële buffers vaak zijn. Het kabinet vindt het daarom belangrijk door te gaan met de ingezette arbeidsmarkthervormingen.

Een stap hierin is het ontwikkelen van een webmodule. Dit is een online vragenlijst waarmee (zakelijke) opdrachtgevers straks duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd. Als dat het geval is, wordt er een opdrachtgeversverklaring afgegeven. Opdrachtgevers hebben dan de zekerheid dat ze geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeven te betalen, mits de webmodule naar waarheid is ingevuld. 

Wat echter zeer opvalt, is dat de bewindslieden hebben besloten om het vaste minimumtarief voor zzp’ers te schrappen. Ook de zelfstandigenverklaring die zou gaan
gelden voor zzp’ers aan de bovenkant van de markt, komt er niet. Beide maatregelen zouden administratief te belastend zijn.

Het handhavingsmoratorium is tot in ieder geval 1 januari 2021 verlengd. Tot deze datum handhaaft de Belastingdienst alleen ingeval een opdrachtgever kwaadwillend blijkt of als opdrachtgevers na aanwijzingen van de Belastingdienst hun werkwijze niet binnen een redelijke termijn aanpassen (in de meeste gevallen tot drie maanden) wanneer blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Zoals de zaken er nu voorstaan, wordt er in het najaar een pilot gestart met een webmodule waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers hun werkrelatie fiscaal kunnen toetsen.

Wij houden u op de hoogte.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

ZZP_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png