Mag een leverancier zijn prijzen zomaar verhogen?

Tijdens de coronacrisis zijn veel goederen schaars en daardoor duurder geworden. Door de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen nog verder. Kan uw leverancier dat zomaar doen of wordt de consument/afnemer beschermd?

Een leverancier kan niet zomaar een hogere prijs vragen voor een al gesloten overeenkomst voor een levering of een dienst. Vaak neemt een leverancier in zijn algemene voorwaarden op dat hij de prijzen kan verhogen en onder welke voorwaarden.
Het is voor de geldigheid van algemene voorwaarden van belang of de afnemer een consument is (b2c) of een ondernemer (b2b). 

Dit artikel gaat over de particulier/consument die een overeenkomst sluit.

Regelmatig staat er in de algemene voorwaarden dat de leverancier de afgesproken prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mag verhogen. Volgens het consumentenrecht mag dat alleen als de consument de overeenkomst bij zo’n prijsverhoging mag ontbinden.  Algemene voorwaarden die hiermee is strijd zijn, staan op de zogeheten ‘zwarte lijst’ en zijn ongeldig. Er hoeft dan geen rechter aan te pas te komen om het beding uit de algemene voorwaarde te vernietigen, dit is zonder meer ongeldig.

Ook verder mogen er geen onredelijke bedingen in de algemene voorwaarden staan, want zo’n bepaling kan (door de rechter) vernietigd worden wanneer deze ‘onredelijk bezwarend’ is. Dit is de zogeheten ‘grijze lijst’. Voor sommige branches of overeenkomsten gelden er specifieke regels, bijv. voor een reisovereenkomst of een telecomabonnement.

Over de geldigheid van koopovereenkomsten bepaalt de wet (art. 7:35 BW) dat de consument/koper de koop door een schriftelijke verklaring mag ontbinden als de verkoper de koopprijs na het sluiten van de koop verhoogt en daar een beding over in de overeenkomst staat (dus niet volgens de algemene voorwaarden). Ontbinden kan echter niet als de aflevering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden. Denk bijv. aan een keuken die u al ruim voor de oplevering van uw nieuwe huis bestelt.

Voor een keuken zou dan het volgende gelden: u bestelt op 1 maart een keuken, die zal worden geleverd op 1 mei. Als de verkoper zijn prijs verhoogt, mag u de koop met een schriftelijke verklaring ontbinden. Maar ontbinden na een prijsverhoging mag niet als u op 1 maart een keuken koopt die op 1 december moet worden geleverd.

Als er in het contract staat dat een bepaalde dienst € 50 per maand kost, kan de leverancier niet zomaar besluiten om de prijs na twee jaar te verdubbelen. Denk bijv. aan een contract voor een alarmsysteem thuis. Een beding op grond waarvan de prijs bijv. jaarlijks mag worden aangepast (geïndexeerd), mag wel, maar dan moet het dus wel in het contract staan.

Soms mag een leverancier zijn prijs ‘gewoon’ verhogen, ook al staat niets in het contract of de algemene voorwaarden. Een voorbeeld hiervan is een btw-verhoging (art. 52 Wet OB) waarin staat dat de verkoper of leverancier een btw-verhoging mag doorberekenen in aan de koper of afnemer. Hij mag niet in zijn algemene voorwaarden opnemen dat hij geen btw-verhoging zal doorberekenen, zo’n beding is nietig.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Warehouse_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png