Is uw bedrijfspand ook uw pensioenkapitaal?

Op tijd voorsorteren!

Veel MKB-ondernemers zien hun bedrijfspand als een appeltje voor de dorst. Het idee is dan dat het bedrijfspand na overdracht of beëindiging van de onderneming verhuurd of verkocht wordt, om zo hun pensioen zeker te stellen. Hoe pakt dit uit?

Het is voor iedere ondernemer verstandig om ruim voor de beoogde pensioendatum na te denken over de situatie na de overdracht of de beëindiging van zijn bedrijf.

Indien u als ondernemer een pand bezit dat u gebruikt voor uw bedrijf, bent u verplicht dit bedrijfspand op de balans te zetten.

Bij overdracht van het bedrijf moet u met de Belastingdienst afrekenen over de stille reserves. Stel dat er een stille reserve van € 100.000 op het bedrijfspand rust. Over deze stille reserve (het verschil tussen de opbrengst van het pand en de boekwaarde) moet u dan direct belasting betalen. U heeft daarna een (hopelijk goedgevulde) spaarpot die hoort tot het vermogen in box 3.

Een andere mogelijkheid is dat u uw bedrijf verkoopt, maar het bedrijfspand niet bij de overdracht betrekt. In dat geval moet het bedrijfspand worden overgebracht naar uw privévermogen. U moet dan met de Belastingdienst afrekenen over het verschil tussen de werkelijke waarde (taxatiewaarde) en de boekwaarde van het bedrijfspand.

In dit geval heeft u een (iets minder goedgevulde) spaarpot en een bedrijfspand, die beide horen tot het vermogen in box 3. De huuropbrengsten worden niet belast. Ook de eventuele winst die u bij verkoop van het pand behaalt, is niet belast.

Als ondernemer met een eenmanszaak kunt u er op een zeker moment voor kiezen om uw onderneming om te zetten in een BV. Omzetting van een eenmanszaak in een BV is in feite een verkoop van dit bedrijf aan een nieuw opgerichte BV.

In principe moet u ook in dit geval afrekenen met de Belastingdienst, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor geruisloze overdracht. U hoeft dan niet direct belasting te betalen over de stille reserves. Bij een geruisloze overdracht blijft de boekwaarde van het pand namelijk gelijk aan de boekwaarde in de eenmanszaak. Bij een latere verkoop van het pand (door de BV) moet de BV alsnog afrekenen over de stille reserve in het pand. 

Bij geruisloze overdracht moet de BV de onderneming nog een tijdlang (denk aan enkele jaren) voortzetten.

Als de BV (na de beëindiging of de verkoop van het bedrijf) alleen nog het pand verhuurt, betaalt de BV hierover vennootschapsbelasting. Als de BV winst uitkeert, wordt dit belast in box 2. Ook de winst die wordt gemaakt bij een eventuele verkoop van de aandelen in de BV, is belast in box 2.

Het is voor iedere ondernemer goed om op tijd na te denken over overdracht of beëindiging van zijn bedrijf. Als er handelingen nodig zijn, zoals het oprichten van een BV,
is hier dan nog ruim de tijd voor. Het gaat om complexe materie. Schakel daarom tijdig een deskundige in.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Bedrijfsgebouw_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png