Check uw managementovereenkomst!

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in principe niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is alleen anders als u uw ontslag via de AVA niet kunt tegenhouden. Hoe zit dat als u werkt via een managementovereenkomst?

Bij Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2019:1115) speelde onlangs een zaak over een drietal aandeelhouders die via hun personal holdings werken voor hun gezamenlijke werkmaatschappij. Deze dga’s houden ieder 26% (indirect) belang in de werk-BV. De overige 22% is in handen van een derde partij.

Voor hun werkzaamheden ontvangen de dga’s een managementfee. De afspraken tussen de werk-BV en de personal holdings hierover zijn vastgelegd in een drietal gelijkluidende managementovereenkomsten. De dga’s gaan ervan uit dat zij niet als werknemers worden beschouwd. Er worden dan ook geen premies voor werknemersverzekeringen ingehouden bij uitbetaling van hun fee (door de werk-BV) of hun loon (door hun personal holding).

De inspecteur is het hier niet mee eens. Hij legt aan de werk-BV naheffingen op voor de in zijn ogen ten onrechte niet betaalde premies werknemersverzekeringen. Volgens de inspecteur is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de dga’s persoonlijk en de werk-BV. Het feit dat de personal holdings hier als opdrachtnemer tussen zitten, doet hier volgens de inspecteur niets aan af.

Tijdens de rechtszaak wordt er met name gekeken of er in de managementovereenkomsten een opdracht is verleend aan de personal holdings of dat hierin voldoende kenmerken van een arbeidsovereenkomst zitten. Naar het oordeel van de rechtbank wijzen de voorwaarden in de managementovereenkomst meer op een arbeidsovereenkomst. Zo moeten de dga’s persoonlijk de werkzaamheden uitvoeren en kunnen zij zich pas na overleg laten vervangen. Verder eindigen de managementovereenkomsten van rechtswege na het overlijden van de dga. Hierover oordeelt de rechtbank dat het eigenlijk puur de bedoeling is dat enkel de dga’s de werkzaamheden uitvoeren.

Verder wijzen ook de volgende afspraken volgens de rechtbank op een arbeidsovereenkomst:

  • er wordt uitgegaan van een 40-urige werkweek met een vaste vergoeding;
  • er is een non-concurrentiebeding opgenomen;
  • er is door de werk-BV een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten; en
  • de dga’s worden in geval van ziekte twaalf maanden doorbetaald.

De verzekeringsplicht kan nu enkel nog worden voorkomen op grond van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016. Hierin staat dat er geen verzekeringsplicht is op het moment dat de dga feitelijk niet kan worden ontslagen door zijn doorslaggevende stem in de AVA. Hiervan is in dit geval echter geen sprake, waardoor de rechtbank oordeelt dat de Belastingdienst terecht de premies naheft.

Wat betekent deze uitspraak voor uw managementovereenkomst? Zitten hierin ook kenmerken van een arbeidsovereenkomst en is het dus raadzaam deze aan te passen?
Bespreek het met uw fiscaal adviseur en voorkom daarmee verplichte verzekering voor de werknemersverzekeringen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Overeenkomst.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png