Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering echt zo duur?

AOV premie te hoog?

Veel ondernemers ervaren de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) als hoog. Dat vormt voor velen een belemmering om zo’n verzekering af te sluiten. Klopt dat beeld?

Iemand die in loondienst werkt, hoeft zich geen zorgen te maken over zijn inkomsten bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of een ongeval. Mogelijk is het inkomen lager, maar een basisvoorziening is geregeld. Voor zelfstandigen ligt dat anders. Zij moeten zichzelf verzekeren. Veel ondernemers doen dat niet. Uit onderzoeken blijkt dat in sommige sectoren slechts 20% een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft.

Daarvoor zijn een aantal redenen. Een belangrijke reden is de hoogte van de premie.

De verzekeringsmogelijkheden en premie van een AOV worden door een aantal factoren bepaald, bijv. de beroepsklasse en de eindleeftijd.
Administratieve beroepen worden ingedeeld in klasse 1, zware lichamelijk beroepen in klasse 4 of 5. De premie van klasse 4 of 5 is (veel) hoger dan die van klasse 1.
Een eindleeftijd van 65 jaar is (veel duurder) dan 55 jaar, maar hoe zit het nu met de premie? Is deze echt zo hoog?

Door de vele factoren die bij de premie van een AOV een rol spelen, is vergelijken bij voorbaat lastig. Maar laten we een poging doen met Klaas als voorbeeld.
Klaas is zelfstandige, 40 jaar, doet administratief werk en verdient gemiddeld € 36.000 bruto per jaar.

Een indicatieve premie voor een AOV die loopt tot 67 jaar met een wachttijd van 30 dagen, kost ongeveer € 175 bruto per maand. Deze premie is fiscaal aftrekbaar.

Uiteraard hoopt Klaas nooit van deze verzekering gebruik te hoeven maken, maar hoe zit het als Klaas op zijn 50e volledig arbeidsongeschikt raakt?
In dat geval moet de verzekeraar tot Klaas zijn 67e  jaar betalen. In dit concrete geval betekent dat 17 jaar lang een bedrag van € 25.200 (70% van € 36.000).
Hierdoor is de totale ‘schade’ voor de verzekeraar € 428.400 (17 x € 25.200).

Als we dat afzetten tegen een premie van € 175 per maand, heeft Klaas in totaal tien jaar premie betaald. Dat is in totaal € 21.000 (€ 175 x 12 maanden x 10 jaar).

Wanneer Klaas echter metselaar zou zijn, zou hij zich kunnen verzekeren tot zijn 60e en de premie wordt dan € 480 per maand. Klaas betaalt als metselaar dus meer
premie en kan zich niet tot zijn pensioen verzekeren. De beroepsklasse heeft dus enorm veel invloed en veroorzaakt enorme verschillen in premies tussen AOV’s.

Als u een AOV afsluit, kunt u zelf de hoogte van de uitkering bepalen. Hoe hoger de uitkering, hoe hoger de premie. Bekijk daarom goed hoeveel u daadwerkelijk nodig
heeft in uw dagelijks leven en stem daar de hoogte van de uitkering op af.

Tegenwoordig zijn broodfondsen, waarin de deelnemers maandelijks inleggen en maximaal twee jaar een uitkering kunnen ontvangen, in opkomst.
De inleg bij zo’n fonds is meestal veel lager dan de premie voor een AOV. Als u deelneemt aan een broodfonds, kunt u voor de AOV een wachttijd van twee jaar afspreken. Dat scheelt enorm in de premie.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

AOV_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png