Vanaf 2023 mag u versneld afschrijven, doen of niet?

Als u dit jaar investeert, mag u sneller afschrijven. Dat klinkt leuk, maar wat heeft u eraan? Wanneer kunt u toch maar beter niet klakkeloos versneld afschrijven? Wat speelt daarbij een belangrijke rol?

De meeste ondernemers in het MKB gaan in 2023 fors meer belasting betalen. Onder meer door het verhogen van de tarieven in de vennootschapsbelasting en door het schrappen van de oudedagsreserve en het verminderen van de zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting. Daar tegenover staan voor 2023 enkele fiscale voordelen, waaronder de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven. De maatregel geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

De maatregel houdt in dat u investeringen die u in 2023 doet in nieuwe bedrijfsmiddelen, voor 50% versneld mag afschrijven. Ten onrechte wordt de maatregel aangeduid als ‘willekeurig afschrijven’, maar u mag dus alleen versneld afschrijven en wel voor maximaal 50%. Voor de rest moet u afschrijven afhankelijk van de gebruiksduur, voor de meeste bedrijfsmiddelen over een periode van minstens vijf jaar. Door de faciliteit mag u maximaal 50% van het bedrijfsmiddel in 2023 versneld afschrijven. De overige 50% moet u op de normale manier afschrijven.

De maatregel geldt niet voor alle nieuwe bedrijfsmiddelen. De belangrijkste uitzonderingen zijn gebouwen, schepen, vliegtuigen, bromfietsen, motoren, personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer (met uitzondering van auto’s zonder CO2 -uitstoot), immateriële activa (zoals goodwill) en dieren. Ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur zijn uitgesloten van de maatregel. Pas dus op als u op een bedrijfsmiddel versneld afschrijft en dit enige tijd later gaat verhuren. De versnelde afschrijving wordt dan weer teruggedraaid, waardoor uw winst dat jaar dus weer toeneemt. Ten slotte vallen ook bedrijfsmiddelen waarop al willekeurig kan worden afgeschreven op grond van een andere regeling, zoals de Vamil, niet onder de faciliteit.

De faciliteit geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen waarop u moet afschrijven, dus die € 450 of meer kosten. U moet het bedrijfsmiddel in 2023 hebben gekocht en voor 1 januari 2026 in gebruik nemen. Neemt u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik, dan mag u maximaal afschrijven tot het bedrag dat u betaald heeft.

Als u op een bedrijfsmiddel extra mag afschrijven, vermindert dit de winst van het betreffende jaar. Dat levert meestal een lagere belastingaanslag op en dus realiseert u een rente- en liquiditeitsvoordeel. Daarnaast kan er een tariefsvoordeel optreden, bijv. als uw BV door de extra afschrijving de winst geheel of deels belast ziet tegen 19% in plaats van tegen 25,8%. Dit hoge tarief is dit jaar van toepassing op het meerdere van uw winst boven € 200.000.

Het hiervoor genoemde betekent ook dat u uw versnelde afschrijvingen zorgvuldig moet plannen. Heeft u bijv. een BV en komt uw winst dit jaar niet boven de €200.000 uit en volgend jaar waarschijnlijk wel, dan is het wellicht beter om niet versneld af te schrijven. Dit is immers niet verplicht. Uw winst wordt volgend jaar lager dan wanneer u dit jaar extra afschrijft en dat scheelt u immers 25,8% -/- 19% = 6,8%-punt aan belasting. Dit kan dus betekenen dat het beter is dat u dit jaar niet of niet voor de volledige 50% extra afschrijft.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Afschrijven_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png