Hoeveel vermogen houdt u in uw bedrijf?

Het einde van het jaar nadert en dus is het van belang om aandacht te schenken aan de omvang van uw vermogen in uw bedrijf. De fiscale gevolgen tikken immers door in uw portemonnee. Hoezo en wat scheelt dat dan?

Als ondernemer kunt u niet zonder liquiditeiten voor uw dagelijkse aankopen ten behoeve van uw bedrijf, de gangbare kosten en voor investeringen. Liquide middelen in uw bedrijf tellen in beginsel privé niet mee. Daarom is het tegen het eind van het jaar goed om even stil te staan bij de omvang van de liquiditeiten in uw bedrijf.

Hoeveel liquiditeiten u in uw bedrijf mag houden, is nergens wettelijk bepaald. De omvang is afhankelijk van diverse factoren, zoals bijv. de risico’s in uw branche en de noodzakelijkheid van een financiële buffer. Liquiditeiten hoeft u pas verplicht naar privé over te brengen, als deze duurzaam overtollig zijn. Als u bijv. op termijn van plan bent te investeren, kunt u dus ook meer financiële reserves aanhouden. Uiteraard zult u dit desgevraagd wel aannemelijk moeten kunnen maken.

Liquide middelen in uw bedrijf zorgen voor een hoger eigen vermogen. De opbrengst van deze liquide middelen valt gewoon onder de winst. De rente-inkomsten op een bedrijfsrekening worden dus gewoon belast tegen het tarief van box 1 minus de MKB-winstvrijstelling. Zodra u liquiditeiten privé opneemt, kan dit onder meer gevolgen hebben voor uw oudedagsreserve. U kunt namelijk niet meer oudedagsreserve opbouwen dan de omvang van uw ondernemingsvermogen. Houd hier dus rekening mee als u oudedagsreserve wilt opbouwen.

Als liquiditeiten een dusdanige omvang hebben dat ze als duurzaam overtollig kunnen worden aangemerkt, moet u deze naar privé overbrengen. Dit betekent dat ze dan ook meetellen bij de bepaling van de omvang van uw vermogen in box 3. Zoals bekend, betaalt u in box 3 30% belasting over een verondersteld rendement dat vanaf een vermogen van ongeveer € 1 miljoen 5,6% bedraagt. Dit komt dus neer op een belastingdruk van 1,68% over de omvang van uw vermogen. Erg veel, als de werkelijke opbrengst op uw spaarrekening vrijwel nihil is.

De peildatum voor de omvang van uw vermogen in box 3 is 1 januari. Het is dus van belang om vermogen zo mogelijk pas na 1 januari over te brengen naar privé. Het telt dan immers niet mee in box 3 en u bespaart tot 1,68% aan belasting.

De wetgever heeft echter ook willen voorkomen dat vermogen ongestraft buiten box 3 kan worden gehouden door het tijdelijk als bedrijfsvermogen aan te merken. Behalve dat u duurzaam overtollige liquiditeiten niet als ondernemingsvermogen aan mag merken, staat er daarom ook een straf op het zogenaamde ‘boxhoppen’.

Dus? Dit betekent dat vermogen dat u vanuit box 3 niet langer dan drie maanden in uw bedrijf ‘parkeert’, toch meetelt in box 3 als de peildatum van 1 januari in deze drie maanden valt. Bij vermogen dat tussen de drie en zes maanden in het bedrijf wordt geparkeerd, heeft u nog de mogelijkheid aan te tonen dat dit op zakelijke gronden berust. Zijn deze er niet, dan wordt ook in dat geval het vermogen meegeteld in box 3 als de peildatum van 1 januari in deze periode valt. In de hiervoor genoemde gevallen is het vermogen dan zowel belast in box 1 als in box 3.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Vermogen_FB.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png